มาตรการช่วยเหลือยางพารา
  เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตและการเลี้ยงสัตว์
  นโยบายโซนนิ่งภาคเกษตร "การส่งเสริมสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้"
  คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  การปรับเปลี่ยนการเกษตรไทยเพื่อก้าวไปสู่อนาคต Agriculture Revolution
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกร ผ่าน Video Conference วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 4 ภาค
  การมอบนโยบายสำหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ และการชี้แจงการจัดทำงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  การลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสนับสนุนนโยบาย Smart Farmer/Smart Officer "หนึ่งบัตรประชาชนเพื่อเกษตรกรปราดเปรื่อง : One ID Card for Smart Farmer”
  รัฐมนตรีเกษตรฯ มอบนโยบายหน่วยงานในสังกัด ใส่เกียร์เดินหน้างานเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล มอบปลัดฯ ตั้งศูนย์รุกเออีซี พร้อมให้การบ้าน กษ.จังหวัดทำแผนรายปีผลผลิตสินค้าเกษตรที่จะออกสู่ตลาด และภัยพิบัติธรรมชาติในรอบปีให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธค.นี้ เพื่อเตรียมแผนฯ
เขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกสัปปะรดโรงงานและลำไย

Share

 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์canada goose pas chercanada goosemoncler pas cherjeffrey campbell shoes