กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Font Size เล็ก ปกติ ใหญ่ W3C

   Share

ประเด็นร้อน (Hilight News) เชื่อมโยงกรม
  ข้อมูลด้านการเกษตร
โครงการพระราชดำริ
กฏหมาย อนุสัญญาและข้อตกลง
ข้อมูลและสถิติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
การพัฒนาและการปฏิรูปที่ดิน
การชลประทาน
เศรษฐกิจการเกษตร
การเกษตรต่างประเทศ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
องค์ความรู้ด้านการเกษตร
รายงานการศึกษาและวิจัย
ข่าวแวดวงเกษตร
Clip เกษตรชาวบ้าน
ราคาสินค้า
เกษตรแผ่นดินทอง

บริการออนไลน์จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1547083
webmail.moac.go.th
webmail.opsmoac.go.th
สหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชมรมแม่บ้านเกษตร
banner กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำรองข้อมูล (ไม่ใช้งาน 16ตค58) >> ข่าวประชาสัมพันธ์ 2551

ธีระชัย ฟิตลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในภาคอีสาน และตรวจเยี่ยมการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน มั่นใจอนาคตอาชีพปลูกปาล์มน้ำมันสดใส


วันที่ 6 มี.ค. 2551
"ธีระชัย” ฟิตลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในภาคอีสาน และตรวจเยี่ยมการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน มั่นใจอนาคตอาชีพปลูกปาล์มน้ำมันสดใส นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้แทนกรมวิชาการเกษตร เตรียมลงพื้นที่รับฟังการบรรยายสรุปการวิจัยและพัฒนาปาล์มน้ำมันในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และดูงานทดสอบปาล์มน้ำมันของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันหนองคาย จากนั้นจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย รับฟังปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลวางแนวทางส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายธีระชัย กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพลังงานจากพืช เพื่อนำมาใช้ทดแทนน้ำมัน ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินโครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนพลังงาน โดยได้จัดทำแผนที่ที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ำมัน กำหนดให้ภาคใต้และภาคตะวันออกเป็นฐานการปลูกปาล์มน้ำมัน และจัดทำโครงการนำร่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้คัดเลือกจังหวัดหนองคาย เป็นพื้นที่นำร่องในการปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 60,000 ไร่ พร้อมกับสนับสนุนต้นกล้าปาล์มน้ำมันให้กับเกษตรกร และได้จัดทำแปลงทดสอบเพื่อหาความเหมาะสมการปลูกปาล์มในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือ กระจายไปทุกจังหวัด รวมกว่า 20 แปลงอีกด้วย "จากนโยบายส่งเสริมการใช้ปาล์มน้ำมันมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลของรัฐบาล ประกอบกับกระแสการตื่นตัวในเรื่องพลังงานทดแทน ทำให้เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหันมาให้ความสนใจปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มมากขึ้น จากอดีตมีเกษตรกรนำปาล์มน้ำมันเข้ามาปลูก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันประมาณ 24,095 ไร่ เช่น จังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู เลย มุกดาหาร อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ สุรินทร์ อุบลราชธานี เป็นต้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ” นายธีระชัย กล่าว ทั้งนี้ จากการสำรวจโดยกรมวิชาการเกษตรพบว่า ปัจจุบันในจังหวัดหนองคายมีเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันแล้วประมาณ 441 ราย คิดเป็นพื้นที่ 9,789 ไร่ โดยเกษตรกรได้ต้นกล้าปาล์มน้ำมันจากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันหนองคาย และจากแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันเอกชน ซึ่งพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ศูนย์ฯจำหน่ายให้แก่เกษตรกรเป็นพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า (สุราษฎร์ฐานี 2) ซึ่งให้ผลผลิตต่อไร่สูง ประมาณ 3,600-5,000 กิโลกรัม/ไร่/ปี (เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 23) จำหน่ายในราคาต้นละ 50 บาท ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและเกษตรกรทั่วไป
 
  ThaiKaset

  ชุมชนออนไลน์
Facebook
Twitter
Youtube
Webboard

 

สมัครรับข่าวสาร

สมัคร ยกเลิก


CAll center 1170
ดาวน์โหลด App ฝนหลวง สำหรับ IPhone IPAD
รับเรื่องร้องทุกข์
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชาคมอาเซียนภาคการเกษตร
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th
Webstats4U - Free web site statistics

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์