กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Font Size เล็ก ปกติ ใหญ่ W3C

   Share

ประเด็นร้อน (Hilight News) เชื่อมโยงกรม
  ข้อมูลด้านการเกษตร
โครงการพระราชดำริ
กฏหมาย อนุสัญญาและข้อตกลง
ข้อมูลและสถิติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
การพัฒนาและการปฏิรูปที่ดิน
การชลประทาน
เศรษฐกิจการเกษตร
การเกษตรต่างประเทศ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
องค์ความรู้ด้านการเกษตร
รายงานการศึกษาและวิจัย
ข่าวแวดวงเกษตร
Clip เกษตรชาวบ้าน
ราคาสินค้า
เกษตรแผ่นดินทอง

บริการออนไลน์จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
1535782
webmail.moac.go.th
webmail.opsmoac.go.th
สหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชมรมแม่บ้านเกษตร
banner กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำรองข้อมูล (ไม่ใช้งาน 16ตค58) >> ข่าวประชาสัมพันธ์ 2550

ก.เกษตรฯ ยันส่งกล้ายางตกค้างทันตามกำหนด พร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มราคากล้ายางหวั่นพ่อค้าคนกลางโก่งราคาสูงกว่า 15.53 บาท


วันที่ 8 มิ.ย. 2550
ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เกษตรกรสามารถซื้อต้นพันธุ์กล้ายางได้ตามแปลงเพาะชำที่ผ่านการรับรองและตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อแปลงเพาะชำให้เกษตรในพื้นที่ได้รับทราบ และสามารถไปเลือกพันธุ์กล้ายางที่ได้คุณภาพและราคากลางที่กำหนด คือ 15.53 บาท โดยเกษตรกรที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการได้จะต้องเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และยังไม่ได้รับพันธุ์กล้ายางจำนวน 28,000 ราย ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับต้นยางชำถุงตามโครงการปลูกยาง 1 ล้านไร่นั้น สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จังหวัด จะทำการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับต้นยางในปี 2549 และยืนยันที่จะปลูกยางในปี 2550 และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการเตรียมดินและขุดหลุมของเกษตรกร เพื่อออกใบสำคัญรับต้นยางชำถุงให้แก่เกษตรกรไปรับต้นกล้าที่แปลงเพาะชำที่เข้าร่วมโครงการที่กรมวิชาการเกษตรได้ทำการตรวจสอบแปลงเพาะชำ และส่งรายชื่อเจ้าของแปลงฯ ให้แก่ สกย.ไว้แล้ว ซึ่งเมื่อเกษตรกรนำใบสำคัญไปรับต้นยางชำถุง เจ้าของแปลงฯ ก็นำใบสำคัญมาส่งให้กับ สกย.จังหวัดเพื่อเบิกเงินผ่านทางบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธนาคารกรุงไทย ส่วนเกษตรกรบางรายที่เตรียมพร้อมดินเพาะปลูกและเลือกซื้อพันธุ์กล้ายางไปก่อนหน้านี้ ทาง สกย.จังหวัดก็จะเข้าไปตรวจสอบเช่นกันว่าได้ซื้อพันธุ์กล้ายางที่ได้คุณภาพ มีการเพาะปลูกที่ถูกต้องเหมาะสม และเป็นพื้นที่เพาะปลูกเดิมที่ได้เจ้งขึ้นทะเบียนไว้ ก็สามารถรับค่าต้นพันธุ์กล้ายางจาก สกย.จังหวัด ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธนาคารกรุงไทย หรือกรณีไม่มีเลขที่บัญชี ก็สามารถสั่งจ่ายเป็นเช็คธนาคารได้เช่นกัน ศ.ดร.ธีระ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขณะนี้ทางกรมวิชาการเกษตรได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด ในการเข้าไปชี้แจงกับเกษตรกรในการเลือกซื้อต้นพันธุ์กล้ายางในแปลงเพาะชำ ที่ทางกรมฯ จะทำประกาศให้เกษตรกรได้รับทราบ เพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบจากการจำหน่ายต้นพันธุ์กล้ายางของพ่อค้าคนกลางที่กำหนดราคาสูงเกินกว่าราคาที่เหมาะสม เนื่องจากอยู่ในช่วงที่เกษตรกรต้องเร่งปลูกยางในช่วงระยะเวลา 2 เดือนนี้ ที่จะปลูกยางได้ดีจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม จึงขอแนะนำให้เกษตรกรเลือกซื้อต้นกล้ายางที่ได้รับการรับรองคุณภาพและได้รับคำแนะนำจากกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น
 
  ThaiKaset

  ชุมชนออนไลน์
Facebook
Twitter
Youtube
Webboard

 

สมัครรับข่าวสาร

สมัคร ยกเลิก


CAll center 1170
ดาวน์โหลด App ฝนหลวง สำหรับ IPhone IPAD
รับเรื่องร้องทุกข์
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชาคมอาเซียนภาคการเกษตร
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th
Webstats4U - Free web site statistics

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์