กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Font Size เล็ก ปกติ ใหญ่ W3C
    1     2     3     4     5     6  

   Share

 เชื่อมโยงกรม
  ข้อมูลด้านการเกษตร
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
webmail.moac.go.th
webmail.opsmoac.go.th
สหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชมรมแม่บ้านเกษตร
banner กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ข้อมูลเตือนภัย  
 
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
  ผลผลิตออกสู่ตลาดมากเดือน พ.ย.ได้แก่ ข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้อมูลอื่นๆ
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
  จังหวัดที่ประสบภัย (อุทกภัย) จำนวน 1 จังหวัด ได้แก่ นครนายก
  การคาดการณ์การเกิดดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วม
ข้อมูลอื่นๆ
โรคระบาดสัตว์
  สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในประเทศ - สำหรับต่างประเทศ โค พบการระบาดของโรค Anthrax ในประเทศ  Kyrgyzstan สัตว์ปีก พบการระบาด
  สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในประเทศ กระบือ พบการระบาดของโรค Haemorrhagic septisemia ใน จ.สกลนคร สุนัข พบ การระบาดของโรค Rabies ใน จ.กาญจนบุรี สำหรับต่างประเทศ โค พบการระบาดของโรค Bovine tuberculosis ในประเทศ Panama และโรค FMD
ข้อมูลอื่นๆ
สถานการณ์โรคแมลงและศัตรูพืช
  ข้าว มันสำปะหลัง และมะพร้าว (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 2556)
  ข้าว มันสำปะหลัง และมะพร้าว (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2556)
ข้อมูลอื่นๆ
 
  ศูนย์ข่าวสาร  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 4 เกษตรฯ เรียกหน่วยเกี่ยวข้องประชุมเตรียมความพร้อม โชว์ผลงานวิจัยเด่น พร้อมเปิดเวทีกู้ชื่อข้าวไทยการันตียังขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของโลก
  เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2557
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัท true Corporation จัดทำ Application โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมรพระชนมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558
  เกษตรฯ จับมือสถานทูตไทยในอิสราเอลนำผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรดูงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ เล็งสานต่อความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศ
  Egg Board เห็นชอบเร่งกระจายไข่ไก่ขนาดเล็กออกจากแหล่งผลิต พร้อมมอบกรมปศุสัตว์ประสานสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และหน่วยงานราชการ ตั้งจุดจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูก ควบคู่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ หวังดึงราคาไข่ไก่ให้สูงขึ้น
ข้อมูลอื่นๆ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ร่างขอบเขตของงาน TOR และเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมว และรมช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สอบราคาซื้ออุปกณ์จัดแสงสำหรับถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 ชุด
  ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2557
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
  จ้างจัดงาน “เด็กไทยหัวใจเกษตร 11” ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557
ข้อมูลอื่นๆ
ประกาศสมัครงาน
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ฏิบัติงาน ของ ส.กษ.
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติบัติการ
ข้อมูลอื่นๆ
 
ข้อมูล: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
  ThaiKaset

  ชุมชนออนไลน์
สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
CAll center 1170
ดาวน์โหลด App ฝนหลวง สำหรับ IPhone IPAD
รับเรื่องร้องทุกข์
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชาคมอาเซียนภาคการเกษตร

แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง)) 628 x 842 พิกเซล จำนวน 145 หน้า
จัดทำโดย moac
Download File
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th
Webstats4U - Free web site statistics

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์