กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Font Size เล็ก ปกติ ใหญ่ W3C
    1     2     3     4     5     6  

   Share

 เชื่อมโยงกรม
  ข้อมูลด้านการเกษตร
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
webmail.moac.go.th
webmail.opsmoac.go.th
สหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชมรมแม่บ้านเกษตร
banner กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ข้อมูลเตือนภัย  
 
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
  ผลผลิตออกสู่ตลาดมากเดือน พ.ย.ได้แก่ ข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้อมูลอื่นๆ
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
  จังหวัดที่ประสบภัย (อุทกภัย) จำนวน 1 จังหวัด ได้แก่ นครนายก
  การคาดการณ์การเกิดดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วม
ข้อมูลอื่นๆ
โรคระบาดสัตว์
  สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในประเทศ - สำหรับต่างประเทศ โค พบการระบาดของโรค Anthrax ในประเทศ  Kyrgyzstan สัตว์ปีก พบการระบาด
  สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในประเทศ กระบือ พบการระบาดของโรค Haemorrhagic septisemia ใน จ.สกลนคร สุนัข พบ การระบาดของโรค Rabies ใน จ.กาญจนบุรี สำหรับต่างประเทศ โค พบการระบาดของโรค Bovine tuberculosis ในประเทศ Panama และโรค FMD
ข้อมูลอื่นๆ
สถานการณ์โรคแมลงและศัตรูพืช
  ข้าว มันสำปะหลัง และมะพร้าว (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 2556)
  ข้าว มันสำปะหลัง และมะพร้าว (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 2556)
ข้อมูลอื่นๆ
 
  ศูนย์ข่าวสาร  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ปลัดเกษตรฯ เร่งสนองพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงห่วงใยเกษตรกร ในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  เกษตรฯ เริ่มเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555 – 2557
  กระทรวงเกษตรฯ ชี้ผลการสำรวจข้อมูลพยากรณ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ
  รองหน.ฝ่ายเศรษฐกิจ คสช.ลงพื้นที่ตรวจปัจจัยการผลิตทางการเกษตร จ.พิษณุโลก พบผู้ประกอบการแห่ร่วมโครงการลดราคาปัจจัยการผลิตแล้ว
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูลอื่นๆ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 คัน
  จ้างโครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อเตรียมพร้อมเกษตรไทยเริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ร่างขอบเขตของงาน TOR และเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รมว และรมช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สอบราคาซื้ออุปกณ์จัดแสงสำหรับถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 1 ชุด
  ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2557
ข้อมูลอื่นๆ
ประกาศสมัครงาน
  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ(พนักงานราชการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ(พนักงานราชการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี 1 อัตรา
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ข้อมูลอื่นๆ
 
ข้อมูล: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
  ThaiKaset

  ชุมชนออนไลน์
สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
CAll center 1170
ดาวน์โหลด App ฝนหลวง สำหรับ IPhone IPAD
รับเรื่องร้องทุกข์
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชาคมอาเซียนภาคการเกษตร

แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง)) 628 x 842 พิกเซล จำนวน 145 หน้า
จัดทำโดย moac
Download File
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th
Webstats4U - Free web site statistics

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์