กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Font Size เล็ก ปกติ ใหญ่ W3C
    1     2     3     4     5     6  

   Share

 เชื่อมโยงกรม
  ข้อมูลด้านการเกษตร
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
webmail.moac.go.th
webmail.opsmoac.go.th
สหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชมรมแม่บ้านเกษตร
banner กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ข้อมูลเตือนภัย  
 
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
  ข้าว
ข้อมูลอื่นๆ
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
  สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : น้ำต้นทุนยังอยู่ในเกณฑ์น้อย ต้องแบ่งน้ำใช้เป็นรอบเวร ย้ำต้องช่วยกันประหยัด
  สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : ฝนเหนือเริ่มดีขึ้น มีน้ำไหลลงอ่างฯมากขึ้น แต่ปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้อย เตือนต้องช่วยกันประหยัด
ข้อมูลอื่นๆ
โรคระบาดสัตว์
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ในท้องที่ หมู่11 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก
  สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในประเทศ - สำหรับต่างประเทศ โค พบการระบาดของโรค Anthrax ในประเทศ  Kyrgyzstan สัตว์ปีก พบการระบาด
ข้อมูลอื่นๆ
สถานการณ์โรคแมลงและศัตรูพืช
  ประจำวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรคไหม้ของข้าว
  ข้าว มันสำปะหลัง และมะพร้าว (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 2556)
ข้อมูลอื่นๆ
 
  ศูนย์ข่าวสาร  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  รมว.กษ. ร่วมเสวนา “โครงสร้างเศรษฐกิจไทย...ออกแบบใหม่ให้ยั่งยืน” ชี้ภาคเกษตรไทยต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน สางปัญหาหนี้สินเกษตรกร
  กระทรวงเกษตรฯ รุกแผนปี’58 หนุนผู้ประกอบการใช้งานระบบตามสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค ชิงความได้เปรียบสินค้าเกษตรไทยในเออีซี
  “อำนวย” หารือตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง เสนอตั้งคณะกรรมการฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร หวังแก้ไขปัญหายางพาราอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
  เกษตรฯ ถกความร่วมมือทวิภาคีไทย – รัสเซียในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย – รัสเซีย ครั้งที่ 2 เล็งเจรจาไฟเขียวโรงงานสินค้าปศุสัตว์ ประมง และนำเข้าข้าวไปยังรัสเซียเพิ่ม
  รมว.กษ. หารือเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ด้านความร่วมมือทางด้านสินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา รวมถึงด้านวิชาการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
ข้อมูลอื่นๆ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปะชุมและการบริหารสั่งการผ่านระบบประชุมทางไกล
  ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 2 รายการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
  ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ ปี 2558 จำนวน 13 เครื่อง
  ราคากลางงานสอบราคาเช่าเครื่องโทรศัพท์เครื่อนที่แบบมือถือ ปี 2558 จำนวน 13 เครื่อง
  ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 2 รายการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ข้อมูลอื่นๆ
ประกาศสมัครงาน
  เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปที่เกษตรและสหกรณ์ตาก 1 อัตรา
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 2 ตำแหน่งนิติกร
ข้อมูลอื่นๆ
 
ข้อมูล: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
  ThaiKaset

  ชุมชนออนไลน์
สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
CAll center 1170
ดาวน์โหลด App ฝนหลวง สำหรับ IPhone IPAD
รับเรื่องร้องทุกข์
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชาคมอาเซียนภาคการเกษตร

แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง)) 628 x 842 พิกเซล จำนวน 145 หน้า
จัดทำโดย moac
Download File
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th
Webstats4U - Free web site statistics

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์