กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Font Size เล็ก ปกติ ใหญ่ W3C
    1     2     3     4     5     6  

   Share

 เชื่อมโยงกรม
  ข้อมูลด้านการเกษตร
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
webmail.moac.go.th
webmail.opsmoac.go.th
สหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชมรมแม่บ้านเกษตร
banner กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ข้อมูลเตือนภัย  
 
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
  ข้าว
ข้อมูลอื่นๆ
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
  สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : น้ำต้นทุนยังอยู่ในเกณฑ์น้อย ต้องแบ่งน้ำใช้เป็นรอบเวร ย้ำต้องช่วยกันประหยัด
  สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : ฝนเหนือเริ่มดีขึ้น มีน้ำไหลลงอ่างฯมากขึ้น แต่ปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้อย เตือนต้องช่วยกันประหยัด
ข้อมูลอื่นๆ
โรคระบาดสัตว์
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ในท้องที่ หมู่11 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก
  สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในประเทศ - สำหรับต่างประเทศ โค พบการระบาดของโรค Anthrax ในประเทศ  Kyrgyzstan สัตว์ปีก พบการระบาด
ข้อมูลอื่นๆ
สถานการณ์โรคแมลงและศัตรูพืช
  ประจำวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรคไหม้ของข้าว
  ข้าว มันสำปะหลัง และมะพร้าว (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 2556)
ข้อมูลอื่นๆ
 
  ศูนย์ข่าวสาร  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า พร้อมเสนอประเด็นพิจารณาขอความร่วมมือจากหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
  พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง
  ก.เกษตรฯ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในหัวข้อ“การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”
  กระทรวงเกษตรฯ จัดงานกระบือแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้แก่เกษตรกร หวังกระตุ้นให้เกษตรกรหันกลับมาสนใจการเลี้ยงกระบือเพิ่มมากขึ้น
  “ศาตราจารย์ระพี” ย้ำการพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้เพื่อเพิ่มความหลากหลาย แก้วิกฤตราคาตก ก.เกษตรฯ แจงตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพกระแสตอบรับดี เงินหมุนเวียนกว่า 2 – 3 แสนบาท/วัน พร้อมปรับแผนรับตลาดน้ำหน้าทำเนียบ เตรียมจัดงานต่อเนื่องทุกวันถึงสิ้นกุมภาฯ
ข้อมูลอื่นๆ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลาง จ้างบรรยายทางวิชาการหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 63
  เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
  ราคากลางงานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2558
  ประกาศประกวดราคางานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรทางสื่อโทรทัศน์ ประจำปี 2558
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมและการบริหารสั่งการผ่านระบบประชุมทางไกล(web conference)ครั้งที่2
ข้อมูลอื่นๆ
ประกาศสมัครงาน
  ขอเชิญข้าราชการในสังกัดหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015 ณ สำนักงานประสานงานโครงการ Universal Exhibition Milano 2015 และอาคารแสดงประเทศไทย สาธารณรัฐอิตาลี
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ข้อมูลอื่นๆ
 
ข้อมูล: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
  ThaiKaset

  ชุมชนออนไลน์
สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
CAll center 1170
ดาวน์โหลด App ฝนหลวง สำหรับ IPhone IPAD
รับเรื่องร้องทุกข์
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชาคมอาเซียนภาคการเกษตร

แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง)) 628 x 842 พิกเซล จำนวน 145 หน้า
จัดทำโดย moac
Download File
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th
Webstats4U - Free web site statistics

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์