กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Font Size เล็ก ปกติ ใหญ่ W3C
    1     2     3     4     5     6  

   Share

 เชื่อมโยงกรม
  ข้อมูลด้านการเกษตร
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
webmail.moac.go.th
webmail.opsmoac.go.th
สหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชมรมแม่บ้านเกษตร
banner กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ข้อมูลเตือนภัย  
 
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
  ข้าว
ข้อมูลอื่นๆ
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
  สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : น้ำต้นทุนยังอยู่ในเกณฑ์น้อย ต้องแบ่งน้ำใช้เป็นรอบเวร ย้ำต้องช่วยกันประหยัด
  สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : ฝนเหนือเริ่มดีขึ้น มีน้ำไหลลงอ่างฯมากขึ้น แต่ปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้อย เตือนต้องช่วยกันประหยัด
ข้อมูลอื่นๆ
โรคระบาดสัตว์
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ในท้องที่ หมู่11 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก
  สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในประเทศ - สำหรับต่างประเทศ โค พบการระบาดของโรค Anthrax ในประเทศ  Kyrgyzstan สัตว์ปีก พบการระบาด
ข้อมูลอื่นๆ
สถานการณ์โรคแมลงและศัตรูพืช
  ประจำวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรคไหม้ของข้าว
  ข้าว มันสำปะหลัง และมะพร้าว (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 2556)
ข้อมูลอื่นๆ
 
  ศูนย์ข่าวสาร  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  “ปีติพงศ์” ตรวจเยี่ยมกรมปศุสัตว์ มอบการบ้านเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ควายไทยให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์ หลังพบตัวเลขวิกฤตลดลงปีละ 1 แสนตัว เตรียมชงแผนป้องวิกฤตควายสูญจากประเทศ เข้าครม. พร้อมจับมือพม่าสร้างเขตปลอดโรคระบาดสัตว์
  กระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาแรงงานประมง จ่อขึ้นทะเบียนอีก 22,671 คนภายในตุลานี้ ส่วนปริมาณส่งออกกุ้งยังลดลง ชี้สาเหตุโรคกุ้งตายด่วน เตรียมส่งมอบพันธุ์ลูกกุ้งปลอดโรคแก่เกษตรกร หวังสร้างความเชื่อมั่นภาคเศรษฐกิจ
  กระทรวงเกษตรฯ จัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 4 (IRC 2014) ภายใต้แนวคิด “ข้าวเพื่อโลก” หวังส่งเสริมการส่งออกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาข้าวในระดับสากล
  ”ปีติพงศ์” ผุดไอเดียตั้งตลาดนัดเกษตรกร ลดช่องว่างพ่อค้าคนกลาง ดึงภาครัฐเอกชนในจังหวัดมีส่วนร่วม นำร่องเปิดตัว 5 แห่งใน 5 จังหวัด 14 พ.ย.นี้ ก่อนขยายผล 77 ตลาดนัดเกษตรกรทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้
  เกษตรฯ ดีเดย์ 1 พ.ย.นี้ เปิดรับแจ้งเกษตรกรเข้าร่วมโครงการรับเงินช่วยเหลือยางพารา 1 พันบาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ ยันเคร่งครัดขั้นตอนการตรวจสอบพื้นที่และคุณสมบัติเกษตรกรป้องรั่วไหล คาดเงินถึงมือเกษตรกรภายในกลางเดือน พ.ย.
ข้อมูลอื่นๆ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศประกวดราคางานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170
  สอบราคาศื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพกพา จำนวน 1 ชุด
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170
ข้อมูลอื่นๆ
ประกาศสมัครงาน
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 2 ตำแหน่งนิติกร
  เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ข้อมูลอื่นๆ
 
ข้อมูล: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
  ThaiKaset

  ชุมชนออนไลน์
สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
CAll center 1170
ดาวน์โหลด App ฝนหลวง สำหรับ IPhone IPAD
รับเรื่องร้องทุกข์
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชาคมอาเซียนภาคการเกษตร

แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง)) 628 x 842 พิกเซล จำนวน 145 หน้า
จัดทำโดย moac
Download File
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th
Webstats4U - Free web site statistics

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์