กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Font Size เล็ก ปกติ ใหญ่ W3C
    1     2     3     4     5     6  

   Share

 เชื่อมโยงกรม
  ข้อมูลด้านการเกษตร
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
webmail.moac.go.th
webmail.opsmoac.go.th
สหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชมรมแม่บ้านเกษตร
banner กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ข้อมูลเตือนภัย  
 
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
  ข้าว
ข้อมูลอื่นๆ
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
  สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : น้ำต้นทุนยังอยู่ในเกณฑ์น้อย ต้องแบ่งน้ำใช้เป็นรอบเวร ย้ำต้องช่วยกันประหยัด
  สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : ฝนเหนือเริ่มดีขึ้น มีน้ำไหลลงอ่างฯมากขึ้น แต่ปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้อย เตือนต้องช่วยกันประหยัด
ข้อมูลอื่นๆ
โรคระบาดสัตว์
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ในท้องที่ หมู่11 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก
  สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในประเทศ - สำหรับต่างประเทศ โค พบการระบาดของโรค Anthrax ในประเทศ  Kyrgyzstan สัตว์ปีก พบการระบาด
ข้อมูลอื่นๆ
สถานการณ์โรคแมลงและศัตรูพืช
  ประจำวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรคไหม้ของข้าว
  ข้าว มันสำปะหลัง และมะพร้าว (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 2556)
ข้อมูลอื่นๆ
 
  ศูนย์ข่าวสาร  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  รัฐมนตรีเกษตรฯ – พาณิชย์ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน จ.ยโสธร ส่งเสริมให้เกษตรกรทำนาโดยไม่ใช้สารพิษและสารเคมี
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
  “ปีติพงศ์ ” ปล่อยขบวนตู้คอนเทนเนอร์บรรจุเนื้อสุกรสดไปยังรัสเซีย หลังเปิดไฟเขียวอนุญาตให้นำเข้าเนื้อสุกรจากไทย
  กระทรวงเกษตรฯ จัดโครงการ เกษตรกรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
  กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมมนา “การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ปี 2558” เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม เกิดความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อมูลอื่นๆ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 2 รายการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
  สอบราคาเช่าใช้บริการเครืองคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปะชุมและการบริหารสั่งการผ่านระบบประชุมทางไกล
  ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 2 รายการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
  ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ ปี 2558 จำนวน 13 เครื่อง
ข้อมูลอื่นๆ
ประกาศสมัครงาน
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสบกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปที่เกษตรและสหกรณ์ตาก 1 อัตรา
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ข้อมูลอื่นๆ
 
ข้อมูล: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
  ThaiKaset

  ชุมชนออนไลน์
สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
CAll center 1170
ดาวน์โหลด App ฝนหลวง สำหรับ IPhone IPAD
รับเรื่องร้องทุกข์
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชาคมอาเซียนภาคการเกษตร

แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง)) 628 x 842 พิกเซล จำนวน 145 หน้า
จัดทำโดย moac
Download File
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th
Webstats4U - Free web site statistics

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์