กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Font Size เล็ก ปกติ ใหญ่ W3C
    1     2     3     4     5     6  

   Share

 เชื่อมโยงกรม
  ข้อมูลด้านการเกษตร
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
webmail.moac.go.th
webmail.opsmoac.go.th
สหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชมรมแม่บ้านเกษตร
banner กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ข้อมูลเตือนภัย  
 
 
  ศูนย์ข่าวสาร  
 
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) หลังคาสูง จำนวน 1 คัน
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) หลังคาสูง จำนวน 1 คัน
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดจ้างเหมาบริการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายอัตโนมัติ IP-PABX
  ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายอัตโนมัติ IP-PABX
  ร่างประกาศและเอกสารประกวดจ้างเหมาบริการระบบจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Mail Hosting)
ข้อมูลอื่นๆ
ประกาศสมัครงาน
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ต.เจ้าหน้าที่ธุรการ ต.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ ต.นักวิชาการพัสดุ) สำนักงานรัฐมนตรี
  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ข้อมูลอื่นๆ
 
ข้อมูล: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
  ThaiKaset

  ชุมชนออนไลน์
สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
CAll center 1170
ดาวน์โหลด App ฝนหลวง สำหรับ IPhone IPAD
รับเรื่องร้องทุกข์
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชาคมอาเซียนภาคการเกษตร

แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง)) 628 x 842 พิกเซล จำนวน 145 หน้า
จัดทำโดย moac
Download File
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th
Webstats4U - Free web site statistics

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์