กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Font Size เล็ก ปกติ ใหญ่ W3C
    1     2     3     4     5     6  

   Share

 เชื่อมโยงกรม
  ข้อมูลด้านการเกษตร
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
webmail.moac.go.th
webmail.opsmoac.go.th
สหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชมรมแม่บ้านเกษตร
banner กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  ข้อมูลเตือนภัย  
 
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
  ข้าว
ข้อมูลอื่นๆ
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ
  สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา : น้ำต้นทุนยังอยู่ในเกณฑ์น้อย ต้องแบ่งน้ำใช้เป็นรอบเวร ย้ำต้องช่วยกันประหยัด
  สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ : ฝนเหนือเริ่มดีขึ้น มีน้ำไหลลงอ่างฯมากขึ้น แต่ปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้อย เตือนต้องช่วยกันประหยัด
ข้อมูลอื่นๆ
โรคระบาดสัตว์
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ในท้องที่ หมู่11 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก
  สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในประเทศ - สำหรับต่างประเทศ โค พบการระบาดของโรค Anthrax ในประเทศ  Kyrgyzstan สัตว์ปีก พบการระบาด
ข้อมูลอื่นๆ
สถานการณ์โรคแมลงและศัตรูพืช
  ประจำวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรคไหม้ของข้าว
  ข้าว มันสำปะหลัง และมะพร้าว (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ย. 2556)
ข้อมูลอื่นๆ
 
  ศูนย์ข่าวสาร  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้เป็นสูญฯ หลัง ครม.ไฟเขียว ตีกรอบ Road Map ตลอดเดือน เม.ย.-ก.ย.58
  คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) เห็นชอบแก้ไขกฎหมาย ส.ป.ก. ที่เป็นอุปสรรคต่อเกษตรกรในการนำที่ดินไปใช้ประโยชน์
  ก.เกษตรฯ เดินหน้ามาตรการติดตามผล โครงการสร้างรายได้ฯ ตำบลละไม่เกิน 1 ล้าน ชี้ทุกกิจกรรม
  เกษตรฯ ปรับระบบส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย ด้านพืชรวมแปลงเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ เป้าหมายทั่วประเทศ ในพื้นที่นำร่อง 219 จุด ดำเนินการในพืช 13 ชนิด
  เกษตรฯ หนุนงบกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรกว่า 2 พันล้าน ผ่านสหกรณ์/กลุ่มสหกรณ์ เร่งแก้วิกฤตโคเนื้อขาดแคลน
ข้อมูลอื่นๆ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สอบราคาเช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 70-71 จำนวน 2 รุ่น
  ราคากลาง จ้างจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558
  ราคากลาง จ้างบรรยายทางวิชาการหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 63
  เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
ข้อมูลอื่นๆ
ประกาศสมัครงาน
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งบุคลากร)
  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสบกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  เรื่อง การคัดเลือกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีในตำแหน่งอื่น
ข้อมูลอื่นๆ
 
ข้อมูล: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF
  ThaiKaset

  ชุมชนออนไลน์
สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก
CAll center 1170
ดาวน์โหลด App ฝนหลวง สำหรับ IPhone IPAD
รับเรื่องร้องทุกข์
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประชาคมอาเซียนภาคการเกษตร

แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง)) 628 x 842 พิกเซล จำนวน 145 หน้า
จัดทำโดย moac
Download File
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th
Webstats4U - Free web site statistics

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์