หน้าหลัก >> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาไก่ไข่
19 ต.ค. 2553
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนไทย - พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
19 ต.ค. 2553
ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ บีเอ็ม และพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพื่อทำเหมืองแร่ ของนายรังสรรค์ ตันตระกูล ที่จังหวัดชัยนาท
19 ต.ค. 2553
การจัดตั้งองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+๓ (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR)
19 ต.ค. 2553
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การพิจารณาโครงการย้ายองค์การสะพานปลาฯ
19 ต.ค. 2553
ขอความเห็นชอบชดเชยการขาดทุนจากการจำหน่ายปุ๋ยเคมี โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนำเข้าจากต่างประเทศ
19 ต.ค. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การพิจารณาโครงการย้านองค์การสะพานปลาฯ
19 ต.ค. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ขอความเห็นชอบการจัดทำแถลงการณ์ร่วมพนมเปญ
19 ต.ค. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเกาะจันทร์ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ และตำบลวัดสุวรรณ ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน
19 ต.ค. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่
19 ต.ค. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีเช่าที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเช้าบ้านพักข้าราชการของหน่วยงานที่ประจำในต่างประเทศ
19 ต.ค. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
การจัดตั้งองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve:APTERR)
19 ต.ค. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
รายงานผลการดำเนินโครงการควบคุมและรับรองการจับสัตว์น้ำเพื่อป้องกันยับยั้งและขจัดการทำประมง IUU ตามมติคณะรัฐมนตรี (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๓)
12 ต.ค. 2553
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองสังข์ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
12 ต.ค. 2553
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำป่าสัก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
12 ต.ค. 2553
สรุปพระราชดำริในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ
12 ต.ค. 2553
การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานที่มีเงินเดือนเต็มขั้นหรือใกล้เต็มขั้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์
12 ต.ค. 2553
ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ บี เพื่อต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดีศิลา ที่จังหวัดยะลา
12 ต.ค. 2553
กรอบวงเงินในการชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
12 ต.ค. 2553
ขอความเห็นชอบการจัดทำปฏิญญานิอิกาตะว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค(The Niigata Declaration on APEC Food Security)
12 ต.ค. 2553

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์