หน้าหลัก >> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (นายเฉลิมพร พิรุณสาร)
16 พ.ย. 2553
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
16 พ.ย. 2553
ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗)
16 พ.ย. 2553
ขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจำหน่ายกิจการหรือหุ้นที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ พ.ศ. ๒๕๐๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
16 พ.ย. 2553
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
16 พ.ย. 2553
ผลการดำเนินการของคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓)
16 พ.ย. 2553
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
16 พ.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (นายเฉลิมพร พิรุณสาร)
16 พ.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม
16 พ.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 ฉบับ
16 พ.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนตามแนวทางในการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล
16 พ.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา
16 พ.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
รายงานการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 1 ณ ประเทศญี่ปุ่น
16 พ.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
รายงานผลการประชุมระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับผู้แทนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์
16 พ.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
รายงานผลการประชุมสมัชชา เอฟ เอ โอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐
9 พ.ย. 2553
การชดเชยรายได้เกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๒/๕๓
9 พ.ย. 2553
ขออนุมัติโควตานำเข้านมผงขาดมันเนย ปี ๒๕๕๓ เพิ่มเติม ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคลที่ ๒
9 พ.ย. 2553
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร
9 พ.ย. 2553
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรไทย - นครกวางโจว และหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านการตลาดสำหรับผลไม้ไทย - นครกวางโจว
9 พ.ย. 2553
ผลการดำเนินการของคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)
9 พ.ย. 2553

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์