หน้าหลัก >> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรไทย - นครกวางโจว และหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านการตลาดสำหรับผลไม้ไทย - นครกวางโจว
9 พ.ย. 2553
ผลการดำเนินการของคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓)
9 พ.ย. 2553
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอฟริกาใต้ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร
9 พ.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งที่ 38(พฤศจิกายน 2553)
9 พ.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
รายงานผลการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาไก่ไข่
9 พ.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขออนุมัติโควต้าน้ำเข้านมผงขาดมันเนย ปี 2553 เพิ่มเติม ให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคลที่ 2
9 พ.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รายงานผลการประชุมสมัชชา เอฟ เอ โอ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 30
9 พ.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามในหนัวสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรไทย-นครวางโจว และหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านการตลาดสำหรับผลไม้ไทย-นครวางโจว
9 พ.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคเขียวเตี้ย และโรคใบหงิก
2 พ.ย. 2553
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
2 พ.ย. 2553
ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓
2 พ.ย. 2553
การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคเขี้ยวเตี้ย และโรคใบหงิก
2 พ.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๓
26 ต.ค. 2553
รายงานกิจการ งบดุล งบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชี ๒๕๕๒ (๑ เมษายน ๒๕๕๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
26 ต.ค. 2553
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลเกาะจันทร์ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ และตำบลวัดสุวรรณตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน
19 ต.ค. 2553
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
19 ต.ค. 2553
ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีการเช่าที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการเช่าบ้านพักข้าราชการของหน่วยงานที่ประจำในต่างประเทศ
19 ต.ค. 2553
การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาไก่ไข่
19 ต.ค. 2553
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนไทย - พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
19 ต.ค. 2553
ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ บีเอ็ม และพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพื่อทำเหมืองแร่ ของนายรังสรรค์ ตันตระกูล ที่จังหวัดชัยนาท
19 ต.ค. 2553

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์