หน้าหลัก >> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขออนุมัติขยายวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างคันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดด จังหวัดอุทัยธานี
21 ก.ย. 2553
ขอความเห็นชอบจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่าง FAO กับรัฐบาลไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FAO COFI Sub-Committee on Aquaculture สมัยที่ ๕
21 ก.ย. 2553
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ....
21 ก.ย. 2553
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
21 ก.ย. 2553
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บุคลากรภาครัฐประเภทอื่นๆ )
21 ก.ย. 2553
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ...
21 ก.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการค้า และการทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ พ.ศ. ...
21 ก.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ขอความเห็นชอบจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่าง FAO กับรัฐบาลไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FAO COFI Sub-Committee on Aquaculture สมัยที่ 5
21 ก.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ....
14 ก.ย. 2553
การดำเนินการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๓/๕๔ รอบที่ ๑
14 ก.ย. 2553
ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
14 ก.ย. 2553
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ...
14 ก.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง(จำนวน 6 ราย 1.นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ฯลฯ)
14 ก.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
รายงานความคืบหน้าการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี
7 ก.ย. 2553
การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากรอบแนวทางประกันภัยพืชผลอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
7 ก.ย. 2553
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7 ก.ย. 2553
แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด
7 ก.ย. 2553
โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อยเพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และการขาดแคลนแรงงาน
7 ก.ย. 2553
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
7 ก.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
รายงานความคืบหน้าการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียนตามมติคณะรัฐมนตรี
7 ก.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์canada goose pas chercgoutlet jassenpjs Parajumpers goose-france