หน้าหลัก >> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่างพระราชกฤษฎีกาากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่านา ตำบลเหมาะ อำเภอกพปง และตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ...
31 ส.ค. 2553
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดขอนแ่ก่น จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 ฉบับ
31 ส.ค. 2553
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลำฉมวก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
16 ส.ค. 2553
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....
16 ส.ค. 2553
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน และตำบลหนองป่าก่อ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....
16 ส.ค. 2553
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลำฉมวก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
16 ส.ค. 2553
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำขุดใหม่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำขุดใหม่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
16 ส.ค. 2553
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานบุรีรัมย์เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... จำนวน ๓ ฉบับ
16 ส.ค. 2553
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามในร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ
16 ส.ค. 2553
ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโรคระบาดสัตว์น้ำ ปี ๒๕๕๓
16 ส.ค. 2553
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมพร พิรุณสาร)
16 ส.ค. 2553
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชนบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ...
16 ส.ค. 2553
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน และตำบลหนองป่าก่อ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ...
16 ส.ค. 2553
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำขุดใหม่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ...
16 ส.ค. 2553
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลำฉมวก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ...
16 ส.ค. 2553
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานบุรีรัมย์ เป็นทางนำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ... จำนวน 3 ฉบับ
16 ส.ค. 2553
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2553 ครั้งที่ 26
16 ส.ค. 2553
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมพร พิรุณสาร)
16 ส.ค. 2553
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
10 ส.ค. 2553
มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ประสบภัยจากการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ปี ๒๕๕๒
10 ส.ค. 2553

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์canada goose pas chercanada goosemoncler pas cherjeffrey campbell shoes