หน้าหลัก >> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองโพล้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
28 ก.ย. 2553
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำท่าจีน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
28 ก.ย. 2553
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
28 ก.ย. 2553
รายงานผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ กันยายน ๒๕๕๓)
28 ก.ย. 2553
ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (จำนวน ๙ คน ๑. นายประพันธ์ เทียนวิหาร ฯลฯ)
28 ก.ย. 2553
การยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
28 ก.ย. 2553
โครงการจัดระบบการปลูกข้าว
28 ก.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำท่าจีน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ...
28 ก.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (จำนวน 9 คน 1.นายประพันธ์ เทียนวิหาร ฯลฯ
28 ก.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา เป็นทางนำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ...
28 ก.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (จำนวน 3 ราย 1.นายสิงห์ทอง ชินวรรังสีฯลฯ)
28 ก.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
งบการเงินและรายงานประจำปี 2551 ขององค์การสะพานปลา
28 ก.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองโพล้ เป็นทางน้ำชลประทาน ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาาน พ.ศ. ...
28 ก.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
21 ก.ย. 2553
ขออนุมัติขยายวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างคันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดด จังหวัดอุทัยธานี
21 ก.ย. 2553
ขอความเห็นชอบจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่าง FAO กับรัฐบาลไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FAO COFI Sub-Committee on Aquaculture สมัยที่ ๕
21 ก.ย. 2553
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ....
21 ก.ย. 2553
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
21 ก.ย. 2553
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บุคลากรภาครัฐประเภทอื่นๆ )
21 ก.ย. 2553
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ...
21 ก.ย. 2553
แหล่งที่มา : กระทรวงเกษตร

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์canada goose pas chercgoutlet jassenpjs Parajumpers goose-france