หน้าหลัก >> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ : ถึง:
คำค้น :
เฉพาะหมวดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
7 ก.ย. 2553
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
รายงานความคืบหน้าการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียนตามมติคณะรัฐมนตรี
7 ก.ย. 2553
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเรียกร้องขอปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบ
7 ก.ย. 2553
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (จำนวน ๓ ราย ๑. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ฯลฯ)
31 ส.ค. 2553
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๓ ฉบับ
31 ส.ค. 2553
ขออนุมัติการจัดทำและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย - ภูฏาน
31 ส.ค. 2553
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์จำนวน ๒ ฉบับ
31 ส.ค. 2553
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่านา ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง และตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....
31 ส.ค. 2553
ขออนุมัติดำเนินการโครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ระยะที่ ๒
31 ส.ค. 2553
การจำแนกประเภทที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครราชสีมา (ขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมเฉพาะแห่ง)
31 ส.ค. 2553
ขออนุมัติดำเนินโครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ระยะที่ 2
31 ส.ค. 2553
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
การแต่่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (จำนวน 3 ราย 1.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ฯลฯ)
31 ส.ค. 2553
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ขออนุมัติจัดทำและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-ภูฐาน
31 ส.ค. 2553
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
การจำแนกประเภทที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครราชสีมา (ขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมเฉพาะแห่ง)
31 ส.ค. 2553
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ร่างพระราชกฤษฎีกาากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลท่านา ตำบลเหมาะ อำเภอกพปง และตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ...
31 ส.ค. 2553
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่จังหวัดขอนแ่ก่น จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 ฉบับ
31 ส.ค. 2553
หน่วยงาน : กระทรวงเกษตร
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลำฉมวก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
16 ส.ค. 2553
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....
16 ส.ค. 2553
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน และตำบลหนองป่าก่อ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....
16 ส.ค. 2553
ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลำฉมวก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....
16 ส.ค. 2553

หน้า << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 ถัดไป>>
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์canada goose pas chercgoutlet jassenpjs Parajumpers goose-france