ตกลง
พบปะเกษตรกรที่มาขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
19 มี.ค. 2562
175
0
พบปะเกษตรกรที่มาขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
พบปะเกษตรกรที่มาขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะเกษตรกรที่มาขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ซึ่งภายหลังคณะกรรมการคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจสามารถเข้าไปบริหารจัดการหนี้สินเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สหกรณ์และธนาคารต่าง ๆ รวม 131 ราย มูลหนี้รวม 121 ล้านบาท ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 15 มีนาคม 2562

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image