ตกลง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)
22 เม.ย. 2562
233
0
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) โดยเดินทางไปยัง จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว ตรวจเยี่ยมกระบวนการส่งออกสุกรและระบบการป้องกันโรคของสถานที่ขนถ่ายสุกร  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image