ตกลง
พิธีประกาศใช้มาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2562
1 เม.ย. 2562
181
0
พิธีประกาศใช้มาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่
พิธีประกาศใช้มาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2562

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศใช้มาตรการการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2562 ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กล่าวประกาศใช้มาตรการฯ ประจำปี 2562 เปิดป้ายพื้นที่ประกาศห้ามใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงฤดูปลาที่มีไข่ฯ ปล่อยเรือตรวจประมงทะเลออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการประมง ณ ท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image