ตกลง
มอบนโยบายให้กับผู้นำชาวนา
28 มิ.ย. 2562
140
0
มอบนโยบายให้กับผู้นำชาวนา
มอบนโยบายให้กับผู้นำชาวนา

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายให้กับผู้นำชาวนา องค์กรชาวนาที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพฯ

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image