ตกลง
วันสากลในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม
28 มิ.ย. 2562
126
0
วันสากลในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม
วันสากลในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสากลในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม International Day for the Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing หรือ IUU DAY ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ กรมประมง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image