ตกลง
งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่1
28 มิ.ย. 2562
136
0
งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่1
งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่1

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่1 และร่วมรับฟังการนำเสนอกลไกการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ณ สวนไผ่ขวัญใจ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562

MOAC Image
MOAC Image