ตกลง
ร่วมรับฟังและร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทางการเกษตร
13 ส.ค. 2562
130
0
ร่วมรับฟังและร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทางการเกษตร
ร่วมรับฟังและร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทางการเกษตร

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายสำเริง แสงภู่วงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน โดยมีเกษตรกรกว่า 300 คน ใน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.เดิมบางนางบวช อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ และอ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมรับฟังและร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทางการเกษตร ซึ่งขณะนี้น้ำในคลองส่งน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ข้าวเริ่มได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image