ตกลง
17 ส.ค. 60 : สรุปโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
17 ส.ค. 2560
342
1,114
17ส.ค.60:สรุปโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
17 ส.ค. 60 : สรุปโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

          วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้ผู้แทนสำนักพระราชวัง เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารรับรอง 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง

          สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในช่วง เดือนตุลาคม 2560 โดยประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ตามแบบของสำนักพระราชวังให้แก่บุคลากรที่สนใจ ดำเนินการสอนและจัดกิจกรรมในวันทำการช่วงเวลาเที่ยงและหลังเลิกงาน ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำวัสดุกลับไปประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 4 สิงหาคม 2560 และมีผู้บริจาคสมทบทุนโครงการฯ จำนวน 3,763 บาท เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ส่วนวัสดุที่ใช้จัดทำโบว์สีขาวได้รับพระราชทานผ่านทางสำนักพระราชวัง สามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ จำนวน 800 ดอก ซึ่งได้ส่งมอบให้สำนักพระราชวัง จำนวน 300 ดอก และกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 500 ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ต่อไป

แบบดอกชบาทิพย์
แบบดอกชบาทิพย์
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
แบบดอกพุดตาน
แบบดอกพุดตาน
แบบดอกกุหลาบ
แบบดอกกุหลาบ
แบบดอกดารารัตน์
แบบดอกดารารัตน์
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image