ตกลง
6 ก.ย. 2561 : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 ภายใต้แนวคิด "คนไทย ตื่นรู้สู้โกง"
12 ก.ย. 2561
347
0
6ก.ย.2561:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
6 ก.ย. 2561 : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 ภายใต้แนวคิด "คนไทย ตื่นรู้สู้โกง"
             องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) กำหนดให้วันที่ 6 กันยายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัน และได้จัดงานเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี สำหรับปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด
"คนไทน ตื่นรู้สู้โกง" ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ของส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแสดงพลังในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ณ ห้องภิรัช ฮอล์ 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image