ตกลง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
11 ธ.ค. 2561
313
0
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

        สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยมี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

         นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ของส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแสดงพลัง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในวันที่ 7 ธันวาคม 25601 ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

MOAC Image
MOAC Image