ตกลง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
22 เม.ย. 2562
188
94
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562

ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 1 (ชั้น 11 อาคาร 1) โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image