ตกลง
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงร่วมกันสร้างค่านิยมความพอเพียง
9 พ.ค. 2561
312
38
นายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงร่วมกันสร้างค่านิยมความพอเพียง