การขออนุญาตนําเข้า/ส่งออก สินค้าประมง
1 มิ.ย. 2560
1,163
0
การขออนุญาตนําเข้า/ส่งออก สินค้าประมง
การขออนุญาตนําเข้า/ส่งออก สินค้าประมง

1. ขั้นตอนการออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพื่อนำเข้า นำผ่าน หรือส่งออกด้วยระบบเอกสาร (Manual)

1.1) ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ ยื่นเอกสารคำขอและเอกสารประกอบ
1.2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคำขอ/รับคำขอ ประมาณ 1 ชั่วโมง
1.3) เจ้าหน้าที่จัดทำใบอนุญาต และตรวจสอบใบอนุญาต ประมาณ 5 ชั่วโมง
1.4) เจ้าหน้าที่เสนอลงนาม 
1.5) ผู้บริหารอนุมัติใบอนุญาต
1.6) เจ้าหน้าที่ออกเลขที่ใบอนุญาต ประมาณ 2 ชั่วโมง
1.7) ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ ได้รับใบอนุญาต

 

2. ขั้นตอนการออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพื่อนำเข้า นำผ่าน หรือส่งออกผ่านระบบ Fisheries Single Window

คลิกที่นี่ !! เพื่อเข้าสู่ระบบ Fisheries Single Window

2.1) ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ เขียนคำขอ ตรวจสอบ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และยื่นคำขอ
2.2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลคำขอ/รับคำขอ ประมาณ 10 นาที
2.3) เจ้าหน้าที่จัดทำใบอนุญาต ตรวจสอบใบอนุญาต ประมาณ 20 นาที
2.4) เจ้าหน้าที่ส่งลงนาม
2.5) ผู้บริหารอนุมัติใบอนุญาต
2.6) เจ้าหน้าที่ออกเลขที่ใบอนุญาต ประมาณ 30 นาที
2.7) ผู้ประกอบการ/ตัวแทนออกของ ได้รับใบอนุญาต

 

ขั้นตอนการออกมบอนุญาต/ใบรับรองเพื่อนำเข้า
ขั้นตอนการออกมบอนุญาต/ใบรับรองเพื่อนำเข้า นำผ่าน หรือส่งออกด้วยระบบเอกสาร (Manual)
ขั้นตอนการออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพื่อนำเข้า
ขั้นตอนการออกใบอนุญาต/ใบรับรองเพื่อนำเข้า นำผ่าน หรือส่งออกผ่านระบบ Fisheries Single Window