ข่าวสาร กษ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
“ประธานที่ปรึกษา รมว.กษ.” ตรวจเยี่ยมกรมการข้าว เน้นมุ่งวิจัยพัฒนาด้านข้าวทั้งระบบ ควบคู่เดินหน้าจัดระบบปลูกข้าว ด้านกรมการข้าวเตรียมเปิดตัวพันธุ์ข้าวเจ้า กข 49 สู้เพลี้ยกระโดดฯ เดือนมกราฯ ’56 เป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวนาไทย

วันที่ 31 ต.ค. 2555 Share
                 นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมการข้าว พร้อมด้วยนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กรมการข้าว บางเขน ว่า กรมการข้าว เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย แต่ปัจจุบันมีผู้ผลิตจากหลายชาติเข้ามา  แบ่งสัดส่วนทางการตลาดและเป็นที่น่าจับตามอง เช่น เวียดนามและพม่า  กรมการข้าวจึงต้องเป็นหลักในการเร่งพัฒนาด้านข้าวทั้งระบบควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบประเทศคู่แข่งขัน   ประการสำคัญคือการผลักดันสนับสนุนให้มีการวิจัยด้านข้าวให้มากขึ้นและทันต่อการใช้ประโยชน์  โดยล่าสุดได้รับรายงานจากอธิบดีกรมการข้าวว่า ในเดือนมกราคม 2556 จะมีการรับรองข้าวเจ้าพันธุ์ กข49 ให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ชาวนาไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพต้านทานและทนต่อการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ดียิ่งขึ้นกว่าข้าวเจ้าพันธุ์ กข47 และ กข31  นอกจากนั้น ต้องเพิ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักและเมล็ดพันธุ์ขยายเพื่อรองรับ  กับความต้องการของเกษตรกรทั้งในช่วงเวลาปกติและเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  ไม่ว่าจะเป็นการเกิดภัยพิบัติหรือการระบาดของโรคพืชหรือแมลงต่างๆ ผ่านกลไกของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว (ศมข.) 23 แห่งทั่วประเทศ  ส่วนประเด็นที่ว่าประเทศไทยจะยังคงอยู่ในฐานะผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกหรือไม่ จะต้องรอผลสรุปในเดือนธันวาคม 2555 ที่จะถึงนี้จึงจะได้คำตอบที่ชัดเจน เพื่อวางทิศทางในเรื่องดังกล่าวต่อไป 
                ด้านนายชวลิต  ชูขจร  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้แก่ข้าราชการกรมการข้าว ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะต้องดูแลทั้งในส่วนของภาคการผลิต การสร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มเกษตรกรทุกสาขา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มใหญ่และมีความสำคัญต่อภาคเกษตรของประเทศ โดยกรมการข้าว จะต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีการแข่งขันกันสูงในสินค้ากลุ่มข้าว เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านเริ่มพัฒนาการผลิตทั้งในแง่ของคุณภาพและปริมาณขึ้นมาทัดเทียมกับประเทศไทยซึ่งเป็น    ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก โดยต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อร่วมกันเดินหน้าการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ  รวมถึงดำเนินโครงการจัดระบบปลูกข้าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4.6 ล้านไร่ ระหว่างปี 2554-2557  เพื่อให้เกษตรกรและชาวนาเห็นถึงข้อดีของระบบ zoning ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุน และป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดศัตรูพืชต่างๆ 
                ด้านนายชัยฤทธิ์  ดำรงเกียรติ  อธิบดีกรมการข้าว  เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของกรมการข้าว ในปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมา ว่า ในปีงบประมาณ 2554 กรมการข้าวได้ดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิจัยและพัฒนาข้าว ซึ่งมีการออกรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 4 พันธุ์ คือ ข้าวขาวบ้านนา 432 ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ข้าวเจ้าพันธุ์ กข47 และข้าวเจ้าพันธุ์ กขผ1  ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเทคโนโลยีการ  ลดต้นทุนการผลิตข้าว  ด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ มีการวางระบบเครือข่ายการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อป้องกันแก้ไขการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์และช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว ผ่านการจัดระบบการปลูกข้าว  โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าว 2 ครั้งต่อปี  ปลูกพืชหลังนาและใช้ปุ๋ยพืชสด ระยะเวลาของโครงการ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2557 คิดเป็นพื้นที่ 4.6 ล้านไร่ จาก 22 จังหวัด ในเขตชลประทาน  และด้านพัฒนาข้าวไทย ด้วยการเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมที่ดีกว่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 รวมถึงพันธุ์ข้าวอื่นๆ ให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ก้าวล้ำหน้าคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนามที่ตั้งเป้าจะพัฒนาด้านข้าวให้ชนะไทยในปี 2020  นอกจากนั้น ยังมีการเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ด้วยการประสานเพิ่มแหล่งน้ำ  ยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวไทยด้วยการส่งเสริมให้ใช้เมล็ดพันธุ์รับรองจากกรมการข้าว  ส่งเสริมให้เพาะปลูกตามหลัก GAP และข้าวอินทรีย์ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดและมีตลาดมูลค่าสูงพร้อมที่จะรองรับสินค้าข้าวส่วนดังกล่าว รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ในการแปรรูปข้าวเพิ่มมูลค่าอีกด้วย
---------------------------------------------------

สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์