เกี่ยวกับกระทรวง >> ผู้บริหาร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2557

วันที่ 15 ต.ค. 2556 Share
นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข
นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข
ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบ : ประสานกำกับดูแลและมีอำนาจตรวจราชการในทุกเขตตรวจราชการ
 
โทร. 0-2282-6863,0-281-5955 ต่อ 154
โทรสาร 0-2282-3552
E-mail nirundorn@moac.go.th
ประวัติ
นายสรรเสริญ
นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส
ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบ : เขตตรวจราชการส่วนกลาง และเขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัด กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี
              : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ , กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
โทร. 0-2281-6933
โทรสาร 0-2629-9648
E-mail : sunsern@opsmoac.go.th
ประวัติ
นายอภัย สุทธิสังข์
นายอภัย  สิทธิสังข์
ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบ : เขตที่ 2 จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
และเขตที่ 12 จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์
              : กรมปศุสัตว์
 
โทร. 0-2282-6863 ต่อ 154
โทรสาร 0-2282-3552
E-mail apais@dld.go.th, apai.s2509@gmail.com
ประวัติ
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล
ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบ : เขตตรวจฯ ที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ และเขตตรวจฯ ที่ 9 จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด
               : กรมประมง

โทร. 0-2629-9649
โทรสาร 0-2629-9649
E-mail somchaic@moac.go.th
ประวัติ
นายวราวุธ  ขันติยานันท์
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบ : เขตที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี และเขตที่ 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
              : กรมฝนหลวงฯ , สศก.
 
โทร : 0-2282-1728
โทรสาร : 0-2281-3741
E-mail : warawutkun@gmail.com
ประวัติ
นางวีณา พงศ์พัฒนานนท์
นางวีณา  พงศ์พัฒนานนท์
ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบ : เขตที่ 6 จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และเขตที่ 7 จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต และตรัง
              : มกอช. , กรมหม่อนไหมฯ
 
โทร. 0-2281-0856, 0-2281-5955 ต่อ 231
โทรสาร 0-2629-9646
E-mail :
ประวัติ
นายสมปอง อินทร์ทอง
นายสมปอง  อินทร์ทอง 
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบ : เขตที่ 8 จังหวัด สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
โทร : 0-2281-0845
โทรสาร : 0-2281-0857
E-mail : sompongin0021@gmail.com
ประวัติ
นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล
นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล
ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบ : เขตที่ 10 จังหวัด หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู บึงกาฬ
              : กรมการข้าว
 
โทร. 0-2280-1334,0-2281-5955 ต่อ 310
โทรสาร 0-2282-3566
E-mail anan@moac.go.th ,ananmoac@loxinfo.co.th
ประวัติ
นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ
นางนันทิยา  อุ่นประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบ : เขตที่ 11 จังหวัด นครพนม มุดกาหาร และสกลนคร เขตที่ 13 จังหวัดอำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี
              
โทร : 0-2282-3559
โทรสาร : 0-2282-3603
E-mail : nanthiyau@gmail.com
ประวัติ
นายจุมพล สงวนสิน
นายโอภาส  กลั่่นบุศย์
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบ : เขตที่ 14 จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ
              :สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
โทร : 0-2281-8936,0-2281-5955 ต่อ 253
โทรสาร : 0-2282-3362
E-mail : @moac.go.th
ประวัติ
นายวิทยา  ฉายสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบ : เขตที่ 15 จังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และเขตที่ 16 จังหวัด น่าน พะเยา เชียงราย แพร่
              : กรมวิชาการเกษตร

โทร : 0-2280-1745
โทรสาร : 0-2281-8680
E-mail : wittaya@moac.go.th
ประวัติ
นายวิทยา  อธิปอนันต์
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับผิดชอบ : เขตที่ 17 จังหวัด ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และเขตที่ 18 จังหวัด กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี
              : กรมส่งเสริมการเกษตร

โทร : 0-2629-9058, 08-9920-5392
โทรสาร : 0-2281-6182
E-mail : withaya@moac.go.th
ประวัติ
หน้า 1 2 3 4
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์