ข่าวสาร กษ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงเกษตรฯจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10

วันที่ 4 พ.ย. 2556 Share

เกษตรฯ จัดงาน "ชุมนุมยุวเกษตรกรโลก” ครั้งที่ 10 วันที่ 12 - 17 พ.ย. นี้ คาดมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก เข้าร่วมงานกว่า 60 ประเทศทั่วโลก หวังเสริมสร้างเครือข่ายและความ สัมพันธ์อันดีในการพัฒนายุวเกษตรกรระหว่างประเทศสมาชิก
           นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556 หรือ 10th World IFYE Conference 2013 ขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของภาคการเกษตรระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกัน รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายและความ สัมพันธ์อันดีในการพัฒนายุวเกษตรกรระหว่างประเทศสมาชิก IFYE และประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทย
           นายวราเทพ กล่าวต่อไปว่า การจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก สืบเนื่องมาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีการส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต และส่วนหนึ่งของการดำเนินการพัฒนายุวเกษตรกร คือ การสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรระหว่างประเทศ หรือ International Farm Youth Exchange (IFYE) ซึ่งผู้ที่ผ่านการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรของประเทศต่าง ๆ ได้มีการรวมตัวกันเป็นสมาคม IFYE Association ระดับประเทศและระดับภูมิภาค และมีการจัดประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคและระดับโลกเป็นประจำ เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
          สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ด้านวิชาการ ประกอบด้วย นิทรรศการของผู้แทนประเทศไทยและต่างประเทศ กิจกรรมการแข่งขันทางการเกษตรของผู้แทนยุวเกษตรกรจาก 77 จังหวัด การศึกษาดูงานและสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) และ ส่วนที่ 2 การดูงานพิพิธภัณฑ์กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และประการสำคัญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเป็นประธานในพิธีเปิด และทรงบรรยายพิเศษเรื่อง "ยุวเกษตรกรของประเทศไทย” หลังจากนั้น จะทรงเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการด้วย
          "การประชุมครั้งนี้ นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านความร่วมมือในการกำหนดแนวทางการพัฒนายุวเกษตรกรของประเทศต่าง ๆ ในอนาคตแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ เกิดมิตรภาพระหว่างสมาชิกยุวเกษตรกรของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างบทบาทและชื่อเสียงของประเทศไทยด้านการพัฒนายุวเกษตรกรในเวทีระดับโลก ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ตลอดจนเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนางานยุวเกษตรกรของประเทศไทยให้เกิดความตระหนักถึงความ สำคัญของยุวเกษตรกรที่มีต่อการพัฒนาภาคการเกษตรและสังคมอย่างมีส่วนร่วม” นายวราเทพ กล่าว
           นาย โอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรโลก ครั้งที่ 10 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 และผู้แทนต่างประเทศที่เป็นสมาชิกกว่า 20 ประเทศ ประมาณ 300 คน ภายในงานนอกจากมีการประชุมสัมมนาสมาชิก IFYE ผู้แทนประเทศ ของแต่ละภูมิภาค และระหว่าภูมิภาคร่วมกัน 7 ภูมิภาคของโลกแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนายุวเกษตรกรในประเทศไทย นิทรรศการเกี่ยวกับงานยุวเกษตรกรและ IFYE ของแต่ละประเทศ ที่เดินทางมาร่วมงาน รวมไปถึงกิจกรรมวิชาการและนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านการเกษตร
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์