ข่าวสาร กษ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯจัดสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เกษตรตามรอยพ่อ” 5-8 ธันวาคม นี้

วันที่ 27 พ.ย. 2556 Share

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯจัดสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เกษตรตามรอยพ่อ” 5-8 ธันวาคม นี้
           พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เกษตรตามรอยพ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ระหว่างวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2556 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถนนพหลโยธิน ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร จังหวัดปทุมธานี
          นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมการจัดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เกษตรตามรอยพ่อ” เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 4 กิจกรรมใหญ่ คือ
          กิจกรรมที่ 1 "ตามรอยพ่อ” ชมการจัดแสดงภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๕ ในพิพิธภัณฑ์ ในหลวงรักเรา ซึ่งเป็นนิทรรศการถาวรที่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงขึ้นใหม่เพื่อการจัดงานครั้งนี้โดยเฉพาะ จัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ และภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา และเรื่องแผ่นดินของเรา ร่วมกันสร้างความสนุก สุขใจ ในห้องมหัศจรรย์ท้องทุ่ง ด้วยเทคนิคโฮโลแกรมที่ทันสมัย รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ณ ลานภูมิปัญญาแผ่นดิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 5 ที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชน ได้ถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           กิจกรรมที่ 2 "ตามติดทฤษฎีใหม่” บนพื้นที่พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ นอกตัวอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นนิทรรศการบนพื้นที่ปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 9 แปลง 9 ไร่ ในโครงการ "กล้าก้าว ตามรอยพ่อ” ที่ผ่านการพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นผลสำเร็จเชิงประจักษ์ โดยเครือข่าย 1 ไร่ 1 แสน นำเสนอองค์ความรู้ที่ผ่านการฝึกฝนและปฏิบัติจริง เกิดผลเชิงประจักษ์ มากกว่า 299 พื้นที่ จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ได้กับเจ้าของประสบการณ์เชิงประจักษ์ และร่วมเรียนรู้ ดูงานเชิงประจักษ์โดยตรงจากพื้นที่ 9 แปลง 9 ไร่ 9 เดือน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตร ฯ ในโครงการกล้าก้าวตามรอยพ่อ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สาธิตและฝึกปฏิบัติ ซึ่งจัดเป็นช่วงๆ ตลอดระยะเวลาของการจัดงานเรียนรู้สุดยอดข้าว 9 สายพันธุ์ พร้อมผลผลิตต่างๆ จากเครือข่าย 1 ไร่ 1 แสน และเครือข่ายเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ผัก ผลไม้ พันธุ์พืช ฯลฯ ที่มาร่วมออกร้านในครั้งนี้
           กิจกรรมที่ 3 "ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง” ตลาดนัดองค์ความรู้และมิตรภาพที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกรูปแบบ มากกว่า 50 องค์ความรู้ เช่น การถ่ายทอดความรู้ "วิชาของแผ่นดิน” วันละ 2 วิชา รวม 8 วิชา เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ไร่ก็หายจน ปลูกพืช 3 ระยะ หายจน เลี้ยงเป็ดในนาข้าว เลี้ยง 1 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง เรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ มากกว่า 20 วิชา เช่น การทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกไข่ คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ำเกลือ ก้อนสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน เรียนรู้ผ่านนิทรรศการ เช่น 1 ไร่พอเพียง 1 ไร่ ครึ่ง พึ่งตนเอง 3 ไร่ใกล้เกษียณ เกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชม ชิม ช้อป สินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มากกว่า 1๕0 ร้านค้า ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น ศิลปะการต่อสู้กระบี่กระบอง วงดนตรี รำถวายพระพร และการแสดงต่างๆ เป็นต้น
          กิจกรรมที่ 4 "ว่าวไทย วิถีเกษตรไทย” ร่วมเรียนรู้เรื่องว่าวไทยและความสัมพันธ์ในวิถีเกษตรไทย ที่นำเสนอผ่านนิทรรศการภูมิปัญญาว่าวไทย และร่วมกิจกรรมประกวด ประขัน ประชันว่าว และขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ตลอดประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสนุกในการประดิษฐ์ว่าว ว่าวใบไม้ วาดภาพระบายสีตัวว่าว และกิจกรรมวิ่งว่าว
          ร่วมชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 5-8 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 – 18.00 น. และกิจกรรมพิเศษ 2 กิจกรรม ได้แก่ วันที่ 5 ธันวาคม 2556 "ร่วมจุดเทียนถวายพระพร” เวลา 19.00 น. ณ บริเวณสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ และวันที่ 7 ธันวาคม 2556 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ "จัดนำชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนพิเศษ”เวลา 17.00–20.00 น. 
          รายละเอียดต่างๆ ของงาน ติดตามได้จากเว็บไซต์ www.wisdomking.or.th หรือโทรศัพท์ 0-2529-2212-13 และ 0-2529-1965
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์