กลับหน้าหลัก Fonts size font small font narmal font big พระราชกรณียกิจ
กลับหน้าหลัก ติดต่อกระทรวงฯ ค้นหาข้อมูล ติดตาม facebook ติดตาม twitter youtube
ข่าวสาร กษ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงเกษตรฯ ขันน็อตระบบส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมวางระบบประเมินทุก 3 เดือน เอื้อเจ้าหน้าที่เกษตรทั่วประเทศเช้าถึงเกษตรกรปรับคุณภาพการผลิตสนองนโยบายรัฐ

วันที่ 3 เม.ย. 2560
กระทรวงเกษตรฯ ขันน็อตระบบส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดตารางในรอบสัปดาห์ลงพื้นที่แก้ปัญหาให้เกษตรกร พร้อมวางระบบประเมินทุก 3 เดือน เอื้อเจ้าหน้าที่เกษตรทั่วประเทศเช้าถึงเกษตรกรปรับคุณภาพการผลิตสนองนโยบายรัฐ
 
          พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดตัวระบบส่งเสริมการเกษตร"ระบบ T & V System (Training and Visit System) พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการ ให้แก่เกษตรจังหวัดทั่วประเทศ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรฯ ว่า จากการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงในหลายๆ ครั้ง มีเสียงสะท้อนจากเกษตรกรถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งแม้จะไม่มากนักแต่ก็ละเลยไม่ได้ เช่น ไม่รู้นโยบายรัฐบาล หรือนโยบายกระทรวง เกี่ยวกับมาตรการ โครงการต่างๆ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังรู้ข้อมูลข่าวสารน้อยกว่าเกษตรกร จึงเป็นที่มาของการขาดความเชื่อมั่น และศรัทธาในตัวเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากและละเลยไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ถือเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เกษตรกรจะสามารถปรับปรุงการทำการเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ การรวมกลุ่มผลิตในระบบแปลงใหญ่เพื่อสร้างอำนาจต่อรองในเชิงการค้า หรือการปรับเปลี่ยนทำเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ ล้วนเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ต้องสื่อสารและสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรให้ได้
          ดังนั้น การวางระบบฝึกอบรมเยี่ยมเยียนที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำมาปรับปรุง เพื่อมุ่งให้เกิดการขับเคลื่อนงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และเป็นไปในทิศทางเป้าหมายเดียวกัน โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ ระบบปฏิบัติการ หรือ ระบบการทำงานในพื้นที่ และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน จะมุ่งเน้นให้เกิดการเยี่ยมเยียนและถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงและพัฒนาในครั้งนี้ จะทำให้งานส่งเสริมการเกษตรซึ่งถือเป็นหลักภารกิจที่จะพัฒนางานภาคเกษตรของประเทศได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่เกษตรทุกคนต้องติดตามงาน รู้เท่าข่าวสาร อัพเดตความรู้เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน เพื่อถ่ายทอดความรู้นั้นๆ ไปยังเกษตรกรได้จริง ซึ่งเป็นหลักสำคัญของสมาร์ทออฟฟิซเซอร์ที่กระทรวงเกษตรฯ พยายามสร้างให้เกิดขึ้นในองค์กร
         ด้าน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่าการวางระบบส่งเสริมการเกษตรที่เปิดตัวครั้งนี้ จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้รวดเร็วและทันสถานการณ์และมีแบบแผนมาขึ้น โดยในรอบสัปดาห์ทุกวันจันทร์เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะต้องวางแผนเยี่ยมเยียนเกษตรกร เพื่อลงพื้นที่ในช่วงวันอังคาร – พฤหัสบดี ซึ่งในวันพฤหัสบดีจะลงพื้นที่โดยบูรณาการทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ทั้งเรื่องน้ำ ดิน พืช ประมง ปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร รวมถึงเข้าปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวง และในวันศุกร์จะเป็นการทบทวนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากรอบสัปดาห์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ หรือนำประเด็นปัญหาจากเกษตรกรมาหารือหน่วยงานเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
           "การกำหนดรอบการปฏิบัติลงเยี่ยมเยียนเกษตรกร จะช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานในแต่ละวันมากขึ้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมจะไม่นั่งปฏิบัติงานในสำนักงานแล้วให้เกษตรกรเข้ามาพบ แต่จะต้องลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในพื้นที่จริง ซึ่งอีกปัจจัยที่ทำให้ระบบการส่งเสริมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากที่ผ่านมาหลายๆ สิบปี เราไม่ได้ทำงานด้านการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาเกษตรกรได้อย่างเต็มที่นัก เช่น ต้องรับขึ้นทะเบียนจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรในหลายๆ โครงการ ดังนั้น ระบบส่งเสริมการเกษตร" T & V System (Training and Visit System) ที่มีความชัดเจนมากขึ้นนี้ จะทำให้ตัวตนความเป็นนักส่งเสริมการเกษตรกลับคืนมา และการพัฒนาการเกษตรเกิดขึ้นได้จริง โดยจะมีการติดตาม ประเมินผลและรายงานมายังกรมส่งเสริมการเกษตรทุกๆ 3 เดือน” นายสมชาย กล่าว

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\www\ewtmoac\ewt\moac\lib\function.php on line 152
ข้อมูลเกษตร
บริการออนไลน์
ข่าวสาร กษ.
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2016 | เสนอแนะ-ติชม : webmaster@moac.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
ดูสถิติเว็บ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์