กลับหน้าหลัก Fonts size font small font narmal font big พระราชกรณียกิจ
กลับหน้าหลัก ติดต่อกระทรวงฯ ค้นหาข้อมูล ติดตาม facebook ติดตาม twitter youtube
ข่าวสาร กษ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงเกษตรฯ จับมือ อสมท และหน่วยงานพันธมิตร 22 หน่วยงาน ร่วม“ลงนาม MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนกลไกศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์”

วันที่ 4 เม.ย. 2560
กระทรวงเกษตรฯ จับมือ อสมท และหน่วยงานพันธมิตร 22 หน่วยงาน ร่วม"ลงนาม MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนกลไกศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์” สนองนโยบายรัฐบาล สนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ​
 
          วันนี้ (3 เม.ย.60) เวลา 14.00 น. นายปริญญา เพ็งสมบัติ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วม "ลงนาม MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนกลไกศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์” กับ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) และหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 22 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายยุวทัศน์ ชมรมเพื่อนมะเร็งไทย ธนาคารกรุงไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด สถานเสาวภา สภากาชาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันโภชนา มหาวิทยาลัยมหิดล สภาทนายความ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ​​

 

          นายปริญญา เพ็งสมบัติ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเป็นหนึ่งกลไกในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ไปยังประชาชน เนื่องจากข้อมูลภาคการเกษตรมีความเกี่ยวข้องในหลากหลายมิติ เชื่อมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปต่าง ๆ ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 เป้าหมายสำคัญ คือ เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และในปี 2560 กระทรวงเกษตรฯกำหนดให้เป็น "ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน” โดยมีเป้าหมาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งด้านสังคม และรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร
          "กระทรวงเกษตรฯ เป็นต้นน้ำในการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่ผู้บริโภค หากนำข้อมูลที่ไม่ชัวร์ไปแชร์ต่อสาธารณชน จะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อผู้บริโภคและเกษตรกร และอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีต่อสินค้าเกษตรไทย ความร่วมมือดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง" นายปริญญา กล่าว
          ด้าน นายเขมทัตต์ พลเดช ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บมจ. อสมท โดยสำนักข่าวไทย ได้เล็งเห็นปัญหาการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ชัวร์ จึงเริ่มผลิตชุดเนื้อหา "ชัวร์ก่อนแชร์" ตั้งแต่ต้นปี 2558 เพื่อตอกย้ำการให้ความรู้และทำให้คนไทยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยในปีนี้ บมจ. อสมท ได้จัดตั้งศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกลไกการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน ในรูปแบบการบูรณาการระหว่างการเผยแพร่เนื้อหาบนสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล กับการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ส่งต่อกันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้การสนับสนุนศูนย์ชัวน์ก่อนแชร์ ให้เป็นกลไกการเฝ้าระวังสื่อและตรวจสอบข้อมูลเพื่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรในการประกาศเจตนารมณ์การตรวจสอบและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน ตลอดทั้งสร้างเครือข่ายภาคประชาชนไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือส่งต่อข้อมูลทีไม่เป็นความจริง นอกจากนี้ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่าย First Draft Partner Network ซึ่งก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรสื่อสารมวลชนและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก 72 ราย เพื่อรับมือกับข่าวสารที่ไม่ถูกต้องทั่วโลก
 
          ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.ชัวร์ก่อนแชร์.com

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\www\ewtmoac\ewt\moac\lib\function.php on line 152
ข้อมูลเกษตร
บริการออนไลน์
ข่าวสาร กษ.
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2016 | เสนอแนะ-ติชม : webmaster@moac.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
ดูสถิติเว็บ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์