กลับหน้าหลัก Fonts size font small font narmal font big พระราชกรณียกิจ
กลับหน้าหลัก ติดต่อกระทรวงฯ ค้นหาข้อมูล ติดตาม facebook ติดตาม twitter youtube
ข่าวสาร กษ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและราคาไข่ไก่ตกต่ำ ทั้งระยะสั้น-ระยะยาว

วันที่ 4 พ.ค. 2560
กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดและราคาไข่ไก่ตกต่ำ ทั้งระยะสั้น-ระยะยาว ตั้งแต่ควบคุมปริมาณการผลิต เข้มนโยบายบริหารจัดการ/กำกับดูแล และสนับสนุนให้บริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้น
 
 
         พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ มีมติในการแก้ปัญหาผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด และราคาไข่ไก่ตกต่ำ ดังนี้ ระยะสั้น โดยการใช้กฎหมายในการบริหารควบคุมปริมาณการผลิต คือ 1) ควบคุมการนำเข้าปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ โดยใช้ พรบ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ของกระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และ 2) ควบคุมการปลดระวางไก่ไข่ทางการค้า โดยใช้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพื่อไม่ให้มีการผลิตไข่ออกมาจำนวนมากเกินความต้องการของตลาด ระยะกลาง โดยการใช้นโยบายในการบริหารจัดการและการกำกับดูแล คือ 1) ควบคุมความสมดุลระหว่างการผลิตและการตลาด โดยฟาร์มไก่ไข่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 300,000 ตัวขึ้นไป (ฟาร์มเก่าและใหม่) จะต้องมีแผนการตลาดและแผนธุรกิจชัดเจน และ 2) การประกาศราคาไข่ไก่หน้าฟาร์ม ให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเป็นผู้ประกาศราคาแทนสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ส่งออกไข่ไก่ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ขายไข่ไก่สูงกว่าราคาประกาศหน้าฟาร์ม เพื่อไม่ให้ชี้นำราคาไข่ไก่ในตลาดให้ตกต่ำ
          สำหรับมาตรการ ระยะยาว ในกรณีเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ขาดทุน กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนอาชีพและส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่เพื่อให้เข้าถึงเงินทุนของกองทุนสงเคราะห์ผ่านกรมปศุสัตว์ คือ 1) ศึกษาการการจัดตั้งกองทุนไก่ไข่ ให้ผู้นำเข้า ปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ร่วมกันออกเงินจัดตั้งกองทุนไข่ไก่ โดยมี Egg Board เป็นผู้บริหารกองทุน และ 2) โครงการส่งเสริมการบริโภคไข่ในโรงเรียน ปี 2560 เพื่อเด็กในโรงเรียนได้รับประทานไข่ไก่ที่มีสารอาหารครบถ้วนอย่างน้อย 3 ฟอง/คน/สัปดาห์ ภายใต้โครงการอาหารกลางวัน โดยกระทรวงเกษตรฯ จะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการขาดสารอาหารในเด็กนักเรียนต่อไป

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\www\ewtmoac\ewt\moac\lib\function.php on line 152
ข้อมูลเกษตร
บริการออนไลน์
ข่าวสาร กษ.
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2016 | เสนอแนะ-ติชม : webmaster@moac.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
ดูสถิติเว็บ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์