สำรองข้อมูล (ไม่ใช้งาน 16ตค58) >> ข่าวประชาสัมพันธ์ 2551
กระทรวงเกษตรฯ เผยผลงานตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรคืบ ในรอบ 6 เดือนแรกของ ปี 2551 เกินเป้าหมายที่กำหนด ตรวจรับรองสินค้าเกษตรได้มากกว่า 46,000 รายการ 132,000 กว่าตัวอย่าง พร้อมมอบตัว Q ให้เกษตรกรไม่ต่ำกว่า 170,000 ฟาร์ม ดันยอดส่งออกพุ่งกว่า 23,032 ล้านบาท

วันที่ 18 ส.ค. 2551
นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการดำเนินมาตรการเรื่องอาหารปลอดภัย (Food Safety) อย่างเข้มงวด เพื่อต้องการให้สินค้าเกษตรของไทยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยในรอบ 6 เดือนของปี 2551 กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชหลายรายการ แบ่งเป็น ตรวจสอบสินค้าเกษตรจาก ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย/ผู้นำข้า ดำเนินการได้ 46,020 รายการ มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 45,000 ราย สุ่มตรวจวิเคราะห์ 132,792 ตัวอย่าง จากเป้าหมาย 79,792 ตัวอย่าง และออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ให้ผู้ประกอบการจำนวน 54,905 ฉบับ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้เพียง 25,000 ฉบับ การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม หรือ GAP ในรอบ 6 เดือน ดำเนินการได้ 105,618 ฟาร์ม ซึ่งปัจจุบันมีแปลงที่ผ่านการรับรองและได้รับสัญลักษณ์ Q แล้วจำนวน 169,886 ฟาร์ม ส่วนการตรวจสอบรับรองระบบเกษตรอินทรีย์ดำเนินการแล้ว 2,633 ฟาร์ม ปัจจุบันมีแปลงผลิตพืชอินทรีย์ ที่ผ่านการรับรองและได้สัญลักษณ์ Q จำนวน 1,315 ฟาร์ม ส่วนการตรวจรับรองโรงงานแปรรูป/โรงคัดบรรจุและโรงรม ดำเนินการได้ 409 โรงงาน การให้บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืชผัก ผลไม้และสินค้าเกษตรแปรรูปนำเข้า-ส่งออก ดำเนินการได้ 5,855 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 กรมวิชาการเกษตรได้เตรียมแผนการดำเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรไว้แล้ว โดยตั้งเป้าตรวจสอบสินค้าเกษตรจำนวน 47,220 รายการ 120,000 ตัวอย่าง มอบเครื่องหมาย Q ให้กับแปลงที่ผ่านการรับรองการผลิตพืชระบบ GAP จำนวน 132,550 ฟาร์ม และแปลงเกษตรอินทรีย์ 3,500 ฟาร์ม ตรวจรับรองโรงงานแปรรูปไม่ต่ำกว่า 630 โรงงาน และให้บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืชผัก ผลไม้ เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ตัวอย่าง นายธีระชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ความเข้มงวดในการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ มีมูลค่ารวม 23,032.812 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่าการส่งออกรวมของปี 2550 ที่มีมูลค่าเพียง 21,585.848 ล้านบาท
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์