สำรองข้อมูล (ไม่ใช้งาน 16ตค58) >> ข่าวประชาสัมพันธ์ 2551
กระทรวงเกษตรฯ ทุ่มงบ 10 ล้านบาท เดินหน้าโรงเรียนสอนควายไถนาแบบครบวงจร ตั้งเป้าปี’ 52 ฝึกควายไถนาช่วยเหลือเกษตรกรได้ 2,000 ตัว ก่อนมุ่งขยายผลครบ 15,000 ตัวภายในปี 2554

วันที่ 16 ก.ย. 2551
นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตรกรให้นำควายกลับเข้ามาใช้ในการทำนา ด้วยการเปิดโรงเรียนสอนควายไถนาขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในภาวะน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยเคมีราคาแพง รวมถึงยังเป็นการให้ความรู้และจูงใจเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ ที่ไม่เคยใช้ควายในการทำนาให้เกิดความสนใจและความเข้าใจในส่วนดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้เปิดหลักสูตรสอนด้านการไถนาไปแล้วหลายแห่ง โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ หลักสูตรให้ความรู้และสอนเกษตรกรในการใช้ควายไถนา ระยะเวลา 10 วัน และหลักสูตรฝึกควายไถนา ระยะเวลา 15 วัน ในเบื้องต้นได้วางแผนดำเนินการระยะแรกภายใน 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2552-2554 ตั้งเป้าฝึกควายไถนาได้รวมจำนวน 15,000 ตัว แบ่งเป็นปี 2552 จำนวน 2,000 ตัว ปี 2553 จำนวน 5,000 ตัว และในปี 2554 จำนวน 8,000 ตัว ซึ่งหากเป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละปีจะสามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้จำนวนมาก อีกทั้งควายยังให้มูลเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืช เป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกทางหนึ่ง ด้านนายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2552 กรมปศุสัตว์ ได้จัดสรรงบประมาณไว้เบื้องต้น 10 ล้านบาท สำหรับดำเนินการฝึกสอนควายไถนา จำนวน 2,000 ตัว เนื่องจากควายหนึ่งตัวจะต้องใช้ค่าดำเนินการในการฝึกสอนไถนาประมาณ 5,000 บาทต่อตัว ในหลักสูตรจะสอนตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ คันไถ วิธีการจูงควาย การไถแบบต่างๆ โดยจะมีควายครูฝึกที่คอยเป็นพี่เลี้ยงประกบระหว่างสอนเพื่อให้ควายได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น นอกจากกรมปศุสัตว์จะเปิดโรงเรียนสอนควายไถนาเองแล้ว ยังจะร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยและกลุ่มผู้เลี้ยงควายที่มีอยู่ประมาณ 50 กลุ่มทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้ควายไถนา เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายเปิดโรงเรียนสอนควายชุมชนด้วย เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม ตลอดจนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยเร็ว
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์