สำรองข้อมูล (ไม่ใช้งาน 16ตค58) >> โครงสร้าง
กรมส่งเสริมการเกษตร

Share
คลิกเว็บกรมส่งเสริมการเกษตร
 
วิสัยทัศน์
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้ครอบครัวเกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
ภารกิจ
 - ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
 - ฝึกอาชีพเกษตรกรและให้บริการทางการเกษตร
 - พัฒนาส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและการจัดการผลผลิตพืช ประมงและปศุสัตว์แก่เกษตรกร
 - ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผู้บริหาร นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร

ติดต่อสอบถาม  
กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 E-mail : servicelink@doae.go.th เว็บไซต์ http://www.doae.go.th   
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์