กลับหน้าหลัก Fonts size font small font narmal font big พระราชกรณียกิจ
กลับหน้าหลัก ติดต่อกระทรวงฯ ค้นหาข้อมูล ติดตาม facebook ติดตาม twitter youtube
ข้อมูลเกษตร >> เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร >> เทคโนโลยีการผลิตข้าว
การปลูกข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรีโดยวิธีหว่านน้ำตม


  การปลูกข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรีโดยวิธีหว่านน้ำตม
  การเตรียมดิน
1. ไถดะแล้วปล่อยน้ำให้ดินชุ่มทิ้งไว้ 7-10 วัน
2. ไถแปร 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5-7 วัน โดยให้มีน้ำตลอดเวลา
3. คราดทำเทือกปรับระดับผิวดินให้ราบเรียบสม่ำเสมอ ทิ้งไว้ 1 วันก่อนหว่านข้าว
4. ชักร่อง แบ่งเป็นแปลงย่อยกว้าง 3-5 เมตร ยาวไปตามทิศทางลม พร้อมที่จะหว่านข้าวได้ทันที
  การเตรียมเมล็ดพันธุ์และการหว่าน
1. คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ มีความงอกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 สะอาดปราศจากเชื้อโรค และสิ่งเจือปน
2. อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้คือ 15 กิโลกรัมต่อไร่
3. นำเมล็ดพันธุ์ไปแช่น้ำ 12 ชั่วโมง แล้วหุ้มไว้ 24-36 ชั่วโมง หว่านลงบนแปลงย่อยที่เตรียมไว้แล้วให้สม่ำเสมอ ซึ่งควรจะจมลึกลงไปในเทือกเพียงครึ่งหรือค่อนเมล็ดจะให้ผลดีที่สุด
  การใส่ปุ๋ย
  กำหนดให้ใส่ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ย 16-20-0 หรือ 18-22-0 อัตรา 25-35 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าเป็นดินทรายใส่ปุ๋ย 16-16-8 อัตราเดียวกันหลังหว่านข้าวแล้ว 20-30 วัน
ครั้งที่ 2 ใส่แต่งหน้าก่อนข้าวออกดอก 30 วัน ด้วยปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 10-15 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ย 21-0-0 อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่
  การดูแลรักษา
1. บริเวณใดที่มีน้ำขัง ให้ทำร่องระบายน้ำออกให้หมด
2. ถ้าเทือกแห้ง ให้ปล่อยน้ำท่วมแปลงช้า ๆ ทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง จึงระบายออก
3. เมื่อข้าวงอกได้ 5-6 วัน ปล่อยน้ำเข้านารักษาไว้ที่ระดับ 2-3 เซนติเมตร แล้วค่อย ๆ เพิ่มจนถึง 5 เซนติเมตร ก็พอ
4. ดูแลรักษาคันนาอย่าให้น้ำรั่ว
5. หลังจากหว่านข้าวแล้ว 10-20 วัน ให้เลือกใช้ยาคุมกำเนิด หรือกำจัดวัชพืช ตามคำแนะนำ
6. เมื่อข้าวอายุได้ 15 วัน ให้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงเท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำ
  การเก็บเกี่ยว
1. ระบายน้ำออกก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 10 วัน
2. เก็บเกี่ยวที่ระยะพลับพลึงหรือข้าวออกดอกแล้ว 28-30 วัน
ข้อมูลเกษตร
บริการออนไลน์
ข่าวสาร กษ.
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2016 | เสนอแนะ-ติชม : webmaster@moac.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
ดูสถิติเว็บ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์