ข่าวสาร กษ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงเกษตรฯ ขยายเวลารับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม อีก 2 วัน จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 53 ส่งท้ายปีเก่า 2553 ห่วงเกษตรกรพลาดโอกาสสำคัญ หมดสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านเข้าสู่สภาเกษตรกรแห่งชาติ

วันที่ 23 ธ.ค. 2553 Share
            นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้ออกประกาศรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-28 ธ.ค. 2553 เนื่องจากอาจมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว เพื่อให้เกษตกรกรทั่วประเทศได้มีโอกาสในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมมากขึ้น จึงได้ขยายเวลารับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมต่อไปอีก 2 วัน ในวันที่ 29 - 30 ธ.ค. 2553 โดยสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในแต่ละจังหวัด สำหรับเกษตรกรที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรเขตกรุงเทพมหานคร
           นายธีระ กล่าวว่า นอกจากการขยายเวลาการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มขึ้น อีก 2 วันดังกล่าวแล้ว ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยได้เปิดรับการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2553 - 20 มี.ค. 2554 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ นิติบุคคล หรือกลุ่ม หรือคณะของเกษตรกรใดที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในแต่ละจังหวัด สำหรับกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตรเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้เลือกระบุสาขาอาชีพเกษตรกรรมหลักที่มีการประกอบกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ ด้านพืช สัตว์ ประมง และเกษตรกรรมอื่นๆ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
            สำหรับรายละเอียดและหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร สามารถสอบถามและศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.webnew.moac.go.th หรือบริการสายด่วน 1170 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์