ข่าวสาร กษ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
“ศุภชัย” มอบกรมปศุสัตว์เร่งส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อและโคขุนครบวงจร ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปและการจำหน่ายเนื้อโคขุน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้เกษตรกร รวมทั้งประชาชนได้บริโภคเนื้อโคคุณภาพ

วันที่ 25 มี.ค. 2554 Share
         นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อโคขุน กลุ่มจังหวัดสนุก และแถลงข่าวการผลิตโคเนื้อโคขุนคุณภาพ จังหวัดมุกดาหาร ณ ระเบียงแก้วมุกดารีสอร์ท อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ว่า การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเลี้ยง โคเนื้อ โคขุน ของจังหวัดมุกดาหาร มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ จนเมื่อปี 2549 ได้มีการก่อตั้ง สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด สาขาปศุสัตว์ เพื่อส่งเสริมการผลิตโคเนื้อโคขุนครบวงจร นับตั้งแต่การเลี้ยง การขุนโค พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ การแปรรูปและการจำหน่าย ซึ่งสามารถสร้างรายได้และอาชีพให้เกษตรกรในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง โดยที่ตลาดมีความต้องการโคขุนของสหกรณ์ฯเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
          นายศุภชัย กล่าวต่อไปว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สถิติการผลิตลูกโคเนื้อโดยรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเป็นอย่างมาก สาเหตุจากช่วงที่ผ่านมาราคาโคเนื้อตกต่ำ เกษตรกรและแม่โคเนื้อต้นน้ำลดลง เนื่องจากเกษตรกรที่เลี้ยงแม่โคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรผู้เลี้ยงขาดความรู้ แม่โคมีไม่เพียงพอ รวมทั้งปัญหาเรื่องการปรับปรุงพันธุ์และผสมเทียม และด้านการตลาด ทำให้ในแต่ละปีผลิตลูกโคเนื้อพันธุ์ดีได้ลดลงเรื่อย ๆ อาจถึงขั้นปริมาณโคเนื้อโคขุนมีไม่เพียงพอสำหรับการบริโภค ทำให้ราคาโคและเนื้อโคแพงเกินควร ส่วนข้อมูลในปี 2554 นี้สถานการณ์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อดีขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น ราคาโคเนื้อโดยทั่วไปดีขึ้นมาก สหกรณ์โคขุนหนองสูง มีความต้องการรับซื้อโคขุนมากถึง 3,000 ตัว และมีความต้องการปุ๋ยจากมูลโคเพื่อใช้ในการปรับปรุงดินปลูกพืชปริมาณมาก จากข้อมูลดังกล่าว จึงถือเป็นโอกาสดีที่จังหวัดมุกดาหารได้เร่งส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคขุน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง แม่โค จนถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนจะได้มีกำไรจากการเลี้ยงโคขุนเพิ่มขึ้น
         "ปัจจุบันนี้ การเลี้ยงโคเนื้อโคขุน สามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงแม่โค จนถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน และยังเป็นการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท้องถิ่น เป็นการเกษตรเชิงช้อนซึ่งจะมีความมั่นคงกว่าการเกษตรเชิงเดี่ยว เป็นการเกื้อกูลกันระหว่างการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพราะการเลี้ยงโคเนื้อโคขุนเกษตรกรจะได้ปุ๋ยจากมูลโคปริมาณมากที่จะช่วยปรับปรุงเพิ่มความสมบรูณ์ให้ดิน จึงยังช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกับการปลูกพืชได้เป็นอย่างดี” นายศุภชัย กล่าว
          อนึ่ง จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร สหกรณ์การเกษตรหนองสูง สาขาปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อโคขุน โดยเน้นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อแม่พันธุ์ ซึ่งในปี 2554 มีเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงแม่โคเข้าร่วมโครงการ 1,000 ราย เลี้ยงแม่พันธุ์โคเนื้อ 2,000 ตัว เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ติดตามดูแลสุขภาพแม่โคและปรับปรุงพันธุ์ โดยการผสมเทียมน้ำเชื้อสายเลือดยุโรปพันธุ์ชาโรเลส์ เป้าหมายผลิตลูกโคพันธ์ดีประมาณ 1,000 ตัว ส่งจำหน่ายให้สหกรณ์โคขุนหนองสูงที่จะรับซื้อลูกโคอายุตั้งแต่หย่านม หรืออายุประมาณ 6 เดือน ในราคา 63-65 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งในขั้นตอนการรับซื้อลูกโคสายเลือดยุโรป การแปรรูปและจำหน่ายโคขุน และสหกรณ์โคขุนหนองสูง มีความพร้อมที่จะทำการตลาด รับซื้อลูกโคผสมพันธุ์ดีจำนวนมากและอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมทั้งหมด 1,000 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 450 ราย และรุ่นที่ 2 จำนวน 550 ราย
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์