ข่าวสาร กษ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรฯ เพิ่มช่องทางแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ในไทย พร้อมจัดประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน ก.ย. 2554

วันที่ 15 มิ.ย. 2554 Share
              นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลระบบการแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์สำหรับประเทศไทย ว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)ได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์สำหรับประเทศไทย (Thailand Rapid Alert System for Food and Feed :THRASFF) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมการรายงานสินค้าเกษตร อาหาร และอาหารสัตว์ทุกชนิดที่นำเข้า ส่งออก และถูกแจ้งเตือนในต่างประเทศ โดย ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 มีการแจ้งเตือนในส่วนของสินค้าที่ถูกแจ้งเตือนในต่างประเทศ จำนวน 40 รายการ แบ่งออกเป็นสินค้าเกษตร จำนวน 25 รายการ สินค้าเกษตรแปรรูป จำนวน 5 รายการ ประมง จำนวน 8 รายการ และปศุสัตว์ 1 รายการ อาหารสัตว์ 1 รายการ ซึ่งกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มกอช. ได้นำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มช่องทางสำหรับการเผยแพร่ข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเข้าไปในเว็บไซต์ http://www.thrasff.net และคลิกที่เมนูข่าวและเหตุการณ์             
              นายเฉลิมพร กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การกำกับดูแลระบบการแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ จึงได้เตรียมจัดประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน ประมาณเดือนกันยายน 2554 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานระบบแจ้งเตือนฯ ภายในประเทศ และหารือการดำเนินงานของระบบ ARASFF โดยมีผู้ประสานงานเครือข่ายฯ จากกลุ่มประเทศอาเซียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านความปลอดภัยอาหารของไทยเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ระบบการแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของไทยเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
                                                                   -----------------------
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์