มติคณะรัฐมนตรีด้านการเกษตร
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง

วันที่ 6 ก.ย. 2554 Share
กระทรวงเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง         จำนวน ๕ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้
๑. นายจักรี          สุจริตธรรม     ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมตรวจบัญชีสหกร
๒. นายวิมล          จันทรโรทัย    ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมประมง
        ๓. นายทฤษดี       ชาวสวนเจริญ ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมปศุสัตว์ 
๔. นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร  ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมส่งเสริมการเกษตร
๕. นายประเสริฐ     โกศัลวิตร     ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมหม่อนไหม
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์