FAO >> พระราชวงศ์ไทยและเอฟเอโอ >> โครงการพระราชดำริจากการสนับสนุนของเอฟเอโอ
การวิจัยหญ้าแฝกการวิจัยหญ้าแฝก
          การตัดไม้ทำลายป่าก่อให้เกิดดินเสื่อมคุณภาพอย่างรุ่นแรง เนื่องจากการพังทลายของหน้าดินส่งให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาวิจัยศักยภาพของหญ้าแฝกอย่างรอบคอบ พระองค์ทรงตัดสินพระราชหฤทัยปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้ปลูกหญ้าแฝกบริเวณหมู่บ้านชาวเขาในภาคเหนือ จากนั้นการปลูกหญ้าแฝกก็แพร่ขยายไปสู่บริเวณอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
          องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้ริเริ่มกิจกรรมหลายอย่างเพื่อส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ดังกล่าว
          เอฟเอโอได้จัดหาพันธุ์หญ้าแฝกที่ต้องการมาทดลองปลูกในประเทศไทย โดยมีหญ้าแฝกจากสองแห่งคือ จากคานาทาคา ประเทศอินเดีย จำนวน 1,000 ก่อ  และจากโบเกอร์ ประเทศอินโดนีเซียอีก 40 กิโลกรัม
          นอกจากนี้ เอฟเอโอยังสนับสนุนการทดลองต่างๆ โดยปลูกหญ้าแฝกจำนวนแรกจากอินเดียเพื่อตรวจวัดควบคุมปริมาณการชะหน้าดินในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (UNDP) คือ โครงการพัฒนาป่าไม้เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการนี้ได้ศึกษาวิธีแพร่พันธุ์หญ้าแฝกสามารถเป็นปราการป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี
          หญ้าแฝกจำนวนที่สองได้รับจากอินเดีย เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 ก็ได้ขยายพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการตามพระราชดำริในภาคเหนือของประเทศ
          เพื่อสนองความต้องการของโครงการตามพระราชดำริ หน่วยสนับสนุนการวิจัยป่าไม้เพื่อเอเชียและแปซิฟิก (Forestry Research Support Programme for Asia and the Pacific : FORSPA) ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้ช่วยเผยแพร่การนำหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่สูงชันที่เกษตรกรชาวเขาปลูกกระหล่ำปลีและผักต่างๆ ในโครงการนอกจากนี้ หน่วยสนับสนุนการวิจัยป่าไม้เพื่อเอเชียและแปซิฟิกได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลายในพื้นที่ไร่เลื่อนลอยภาคเหนือของไทย ซึ่งโครงการได้ศึกษาลักษณะการเติบโตของหญ้าแฝกสายพันธุ์ต่างๆ ในหลายสภาวะพื้นที่ที่แตกต่างกัน รวมทั้งวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแนวหญ้าแฝกเพื่อต้านการพังทลายของดิน ทั้งนี้พบว่า แนวหญ้าแฝกมีประสิทธิภาพสูงในการปกป้องดิน
          สำหรับหญ้าแฝกปริมาณ 40 กิโลกรัมที่ได้รับจากอินโดนีเซีย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2535 นั้น ก็ได้นำไปแพร่พันธุ์ในโครงการตามพระราชดำริต่างๆ เพื่อใช้ทดลองในโครงการตามพระราชดำริหลายๆ โครงการที่ดำเนินงานในกลางปี พ.ศ. 2535

สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์