เกี่ยวกับกระทรวง >> ผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2553

Share
 
นายเฉลิมพร พิรุณสาร
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โทร. 0-2282-4272 0-2993-6049
โทรสาร 0-2282-5745
E-mail chalermporn@alro.go.th
ประวัติ
 
 
นายอภิชาต จงสกุล
นายอภิชาต จงสกุล
ตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โทร. 0-2940-7201#134 0-2270-1194
โทรสาร 0-2940-7217
E-mail Apichartj@oae.go.th
ประวัติ
 
 
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โทร. 0-2561-3699#1101
โทรสาร 0-2283-1604
E-mail @acfs.go.th
ประวัติ
 
 
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
นายประเสริฐ โกศัลวิตร
ตำแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว
โทร. 0-2940-6108 0-2940-6108
โทรสาร 0-2940-6109
E-mail Prasert@ricethailand.go.th
ประวัติ
 
 
นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
ตำแหน่ง อธิบดีกรมหม่อนไหม
โทร. -
โทรสาร -
ประวัติ
 
 
นายชูชาติ ตันอังสนากุล
นายชูชาติ ตันอังสนากุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง
โทร. 0-2435-3034
โทรสาร 0-2433-5092
E-mail @reothai.co.th
ประวัติ
 
 
นายวิรัช เถื่อนยืนยงค์
นายวิรัช เถื่อนยืนยงค์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา
โทร. 0-2211-2054 -
โทรสาร -
E-mail wirach_t@yahoo.com
ประวัติ
 
 
นางรัตนา อังศุภากร
นางรัตนา อังศุภากร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ (ทำการแทน) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
โทร. 0-2158-0061-3
โทรสาร 0-2158-0061-3
E-mail directorbk@hotmail.com
ประวัติ
 
 
นายมนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
โทร. 0-2279-2080#310 0-2279-2080-9 ext. 301
โทรสาร 0-2270-0139
E-mail manoon.ken@gmail.com
ประวัติ
 
 
นายวิทย์ ประทักษ์ใจ
นายวิทย์ ประทักษ์ใจ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
โทร. 0-2424-0490
โทรสาร 0-2435-8956
E-mail wit@rubber.co.th
ประวัติ
 
หน้า 1 2 3 4 5
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์