ข่าวสาร กษ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ก.เกษตรฯ เตรียมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2555 พร้อมวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างยิ่งใหญ่เพื่อยกย่องและเชิดชูชาวนาไทย

วันที่ 3 เม.ย. 2555 Share
           นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าวและชาวนาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555 ว่า ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็น "วันข้าวและชาวนาไทย” ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานฯ ในภาพรวม โดยในปีนี้กำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2555 รวม 4 วัน ณ บริเวณกรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาข้าวและสร้างคุณค่าให้กับอาชีพการทำนา รวมถึง ยกย่องเชิดชูชาวนาผู้มีคุณแก่ประเทศ โดยขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เร่งเตรียมงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแผนผังบริเวณการจัดงาน สถานที่ การเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเจ้าภาพ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในงานดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย
           สำหรับความสำคัญของวันข้าวและชาวนาแห่งชาตินั้น เกิดจากในอดีตเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัฐกาลที่ 8 พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขน และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เอง ในแปลงนาหลังตึกขาว เกษตรบางเขน จึงนับเป็นวาระสำคัญต่อกิจกรรมข้าวไทย และรัฐบาลได้เห็นควรกำหนดให้วันนี้เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ และเพื่อเป็นการทำให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของอาชีพการทำนา และยกย่องชาวนาผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตคนไทย คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันข้าว และชาวนาแห่งชาติ” จนถึงปัจจุบัน
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์