คำถามที่พบบ่อยประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เรือง โรคลัมปีสกิน
23 พ.ย. 2564
53
0
เรื่องที่ 1 โรคลัมปีสกิน
คำถามที่พบบ่อยประจำเดือนกรกฎาคม
คำถามที่พบบ่อยประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เรือง โรคลัมปีสกิน

คำถามที่พบบ่อย เดือนกรกฎาคม 2564
--------------
ไขข้อสงสัย เรื่องที่ 1  โรคลัมปีสกิน

  • ความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนโรคลัมปีสกิน
  • การจ่ายเงินชดเชยโค กระบือที่ตายจากโรคลัมปี สกิน
MOAC Image
MOAC Image
0.0252 seconds
ตกลง