คำถามที่พบบ่อยประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เรื่อง การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและการสนับสนุนพื้นที่จำหน่าย
23 พ.ย. 2564
55
0
เรื่องที่ 3 การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและการสนับสนุนพื้นที่จำหน่าย
คำถามที่พบบ่อยประจำเดือนกรกฎาคม
คำถามที่พบบ่อยประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เรื่อง การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและการสนับสนุนพื้นที่จำหน่าย

คำถามที่พบบ่อย เดือนกรกฎาคม 2564
--------------
ไขข้อสงสัย เรื่องที่ 3 การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและการสนับสนุนพื้นที่จำหน่าย

  • การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและการสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงกลาโหม
MOAC Image
0.0256 seconds
ตกลง