ตกลง
นโยบายของคณะกรรมาธิการยุโรปชุดปัจจุบัน 2563-2567
28 ก.พ. 2563
20
26
นโยบายของคณะกรรมาธิการยุโรปชุดปัจจุบัน 2563-2567
นโยบายของคณะกรรมาธิการยุโรปชุดปัจจุบัน 2563-2567