ตกลง
กรอบความร่วมมืออาเซียน
9 ก.พ. 2560
343
227

ASEAN Agriculture and Forestry Products Scheme ที่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ในฐานะ National Focal Point Working Group (NFPWG) เช่น ประชุมกาแฟ เมืองยอกยาการ์ตา ประชุมโกโก้ ประเทศมาเลเซีย ประชุมมะพร้าว เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์