ตกลง
ความร่วมมือไทย – APCC
9 ก.พ. 2560
328
173

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องน้ำมันมะพร้าว ครั้งที่ (International Conference on Coconut Oil: ICCO2017) ซึ่งจะจัดวันที่ 15-18 มีนาคม 2560 ที่ BITEC