ตกลง
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
30 มี.ค. 2561
215
0
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้นางซะดีอะฮ์ มุนา ตัสนีม (H.E. Mrs. Saida Muna Tasneem) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรระหว่างไทย-บังกลาเทศ รวมถึงหารือการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านปศุสัตว์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 27 มีนาคม 2561