ตกลง
ตลาดซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) หารือยางพารา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15 พ.ค. 2561
155
0
ตลาดซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว
ตลาดซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) หารือยางพารา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ Mr.Shigemitsu TOBITA ตำแหน่ง Executive Officer ของตลาดซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย และหารือด้านยางพารา ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561