ตกลง
ที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8 มิ.ย. 2561
154
0
ที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
ที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้นายมิตซูฮิโร มิยาโคชิ ที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทย และหารือในประเด็นด้านการส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561