ตกลง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลียเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
25 ก.ค. 2561
245
0
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลียเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลียเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลียเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้นายมาร์ค โคลตัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลียเข้าพบ ในโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางการเสริมสร้างและขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ณ ห้องรับรอง1 กษ. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561