ตกลง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุญาตให้เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ
24 ก.ย. 2561
197
0
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุญาตให้เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุญาตให้ นายเกส ปีเตอร์ ราเดอ (H.E. Mr. Kess Pieter Rade) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ