ตกลง
EU-ASEAN Business Council เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
24 ก.ย. 2561
227
0
EU-ASEAN Business Council เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
EU-ASEANBusinessCouncilเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
EU-ASEAN Business Council เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุญาตให้ Mr.Chistopher Humphrey Executive Director EU-ASEAN Business Council และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย และหารือในการส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย