ตกลง
ปลัดกระทรวงอาหาร เกษตรและอุตสาหกรรมเบามองโกเลียหารือความร่วมมือด้านปศุสัตว์
5 ต.ค. 2561
257
0
ปลัดกระทรวงอาหารเกษตรและอุตสาหกรรมเบามองโกเลียหารือความร่วมมือด้านปศุสัตว์
ปลัดกระทรวงอาหาร เกษตรและอุตสาหกรรมเบามองโกเลียหารือความร่วมมือด้านปศุสัตว์

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 124 นายดาจิน เอ็งค์บัต (Mr. Daajin Enkhbat) ปลัดกระทรวงอาหาร เกษตรและอุตสาหกรรมเบา แห่งสาธารณรัฐมองโกเลีย เข้าพบนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยทั้งสองฝ่ายต่างเห็นชอบในการพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย - มองโกเลีย โดยเฉพาะในด้านปศุสัตว์ที่เห็นควรให้มีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญต่อไป