ตกลง
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย
27 มี.ค. 2562
212
0
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นายเก-ออร์ค ชมิท (H.E.Mr.Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องรับรองกระทรวงและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ และหารือแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกัน ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สนับสนุนการนำเข้ายางพาราจากไทย เพื่อใช้ผลิตยางล้อรถยนต์และเครื่องบิน