ตกลง
Dutch Sustainability Days (วันแห่งความยั่งยืนของชาวเนเธอร์แลนด์)
29 เม.ย. 2562
413
0
Dutch Sustainability Days (วันแห่งความยั่งยืนของชาวเนเธอร์แลนด์)
Dutch Sustainability Days (วันแห่งความยั่งยืนของชาวเนเธอร์แลนด์)

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 นางวินดา เหลี่ยมสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุรางค์ ชื่นสำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักการเกษตรต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงานวันชาติของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์  และสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ได้ kick off วันแห่งความยั่งยืนของชาวเนเธอร์แลนด์ (Dutch Sustainability Days) ของประเทศไทย โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 

 

และในโอกาสนี้ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความขอบคุณต่อเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย สำหรับการประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนเธอร์แลนด์ ประชุมหารือกับ รมว.กษ ที่เดินทางเยือนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการ ในช่วงเดือนเมษายน 2562